İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Araştırma Görevlisi Alımı Nihai Değerlendirme Sonucu

30/11/2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat eden adayların nihai değerlendirme sonuçlarına aşağıda belirtilen bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Sınavda başarılı olarak atanmaya hak kazanan asıl adayların aşağıda belirtilen evrak ile 15 gün içerisinde:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiğli Ana Yerleşke Merkezi Ofisler: 2 Kat: 2 (Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi No:33/2 Balatçık) 35620 Çiğli İZMİR.

adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde başvurmayan aday atanma hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

Bu duyuru tebligat niteliğinde olup ilgililere ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Araştırma Görevlisi nihai değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için lütfen tıkalyınız.

.*ATAMA BELGELERİ:

1- Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınava ilişkin sonuç belgesi)

2- ALES Sonuç Belgesi

3- “Lisans mezuniyet,  Yüksek Lisans mezuniyet ve/veya öğrenci belgesi, Doktora öğrenci belgesi” belgeleri ile eğer ibraz edilmiş ise ilgili alanda öğrenim gördüğüne dair resmi kurum yazısı (Asıl yahut noter veya resmi makamlarca onaylanmış suretleri veyahut da e-devletten alınmış karekodlu belgeler )

4- Nüfus Cüzdan Sureti

5- Fotoğraf (1 Adet)

6- Herhangi kamu kurumunda çalışmakta olanlardan Hizmet Belgesi (daha önce herhangi bir kamu kuruluşunda çalışıp ayrılmış olanlar da dahil)

7- Erkek adaylardan Askerlik Durum Belgesi (E-devletten alınan belgeler kabul edilir.)

8- Sağlık Raporu (Heyet Raporu değil görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hakem Hastaneler ve Yetkili Sağlık Kuruluşlarının [Üniversite veya Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler özel hastaneler değil] Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekimleri tarafından düzenlenmesi kaydıyla).

9- Adli Sicil Belgesi (E-devletten alınan belgeler kabul edilir.)

ilanen duyurulur.

Menüyü Kapat