Tüm HABERLER
 • TURİZM FAKÜLTELERİ DEKANLAR KONSEYİ (TURDEK) TOPLANTISI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ)  EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

  Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumburiyeti’nde (KKTC) faaaliyet gösteren Turizm Fakülteleri dekanlarının katılımı ile 2. Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi (TURDEK) Toplantısı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirildi. 11-12 Ekim 2019 tarihleri arasında DAÜ Senato Odası’nda düzenlenen toplantı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı ve TURDEK Başkanı Prof. Dr. Atilla Akbaba ve DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı ve TURDEK Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Kılıç moderatörlüğünde gerçekleştirildi. 25 Turizm Fakültesi Dekanının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Turizm Fakülteleri’nin yaşadıkları sorunlar ve geleceğe dönük planlamalar üzerinde durularak, çözüm önerileri derinlemesine tartışıldı ve önemli kararlar alındı. Toplantı açılışında konuşan DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler TURDEK toplantısına ev sahipliği yapmaktan duydukları onur ve mutluluğu dile getirirken, dekanlar toplantılarının çok büyük önem arz ettiğini aktardı. DAÜ Turizm Fakültesi’nin başarılarının ve saygınlığının DAÜ için de referans niteliği taşıdığını dile getiren Prof. Dr. Besler fakültenin gelişimini yakından takip ettiklerini ve rektörlük olarak her türlü desteği verdiklerini ifade etti. DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç ise yaptığı konuşmada böylesine önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmanın kendilerini onurlandırdığını ve mutlu ettiğini belirtti. Ev sahipliğinin ötesinde Turizm Fakültesi olarak konseyin yönetim kurulunda da etkin bir şekilde görev yaptıklarını vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, üniversite düzeyinde turizm eğitimine yön vermek ve karar mekanizmalarında yer almalarının fakültenin saygınlığı ve etkinliği açısından son derecede büyük önem arz ettiğini söyledi. Yeni nesil üniversite kavramının tartışıldığı bugünlerde turizm eğitiminin de değişen koşullara adapte olması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Kılıç, bu toplantıda bir vizyon ortaya koyulacağını ve ortak sorunların belirlenerek Yüksek Öğrenim Kuruluna ve ilgili diğer kurumlara sunulacağını dile getirdi. Toplantının Akademik, Eğitim ve Yönetsel olarak 3 ana konu üzerinde yoğunlaştığını ve bu konularda tüm fakülte yönetimleri arasında görüş birliği sağlandığını açıkladı. TURDEK Başkanı Prof. Dr. Atilla Akbaba yapmış olduğu konuşmasında, YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve ilgili YÖK Kurul üyelerinin de katılımıyla 19 Haziran 2019 tarihinde TURDEK Yönetim Kurulu olarak bir araya geldiklerini, toplantıda oluşan ortak kanaat neticesinde bazı konular hakkında ivedi kararlar alma gereği ortaya çıktığını ve bu doğrultuda Kıbrıs toplantısının planlandığını söyledi. TURDEK Başkanı Prof. Dr. Atilla Akbaba son dönemde genel olarak küresel ve yerel ölçekte turizm alanında yaşanan gelişmelerin, ülkemizde turizmin planlanması çalışmaları, yeni 2023 turizm strateji ve hedefleri, turizm eğitimi alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK nezdinde yaşanan hızlı gelişmelerin Konseyin önemini ve üstlendiği görevin kıymetini bir kez daha gözler önüne serdiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Akbaba, lisans ve lisansüstü turizm öğreniminin geliştirilmesinde ve yeniden yapılandırılmasında bu toplantının sonuçlarının ve ilerleyen dönemde TURDEK olarak diğer ilgili taraflarla yürütülecek yakın işbirliğinin belirleyici bir etken olacağını düşündüğünü vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Doğu Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2. Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi (TURDEK) Toplantısı’nda alınan kararlar aşağıda sıralanmıştır. Yeni “Turizm Fakülteleri” açılma tekliflerinin, turizm potansiyeli taşıyan bölgelerde olmak koşulu ve önceden belirlenecek standart kriterler çerçevesinde değerlendirilmesinin önerilmesine karar verilmiştir. Turizm fakültesi mevcut bölümleri için puan türlerinin aşağıdaki gibi belirlenmesinin önerilmesine karar verilmiştir; -Turist Rehberliği (Dil) -Turizm İşletmeciliği (Eşit Ağırlık) -Rekreasyon (Sözel) -Gastronomi (Sözel) Turizm fakülteleri bölümlerinde özellikle yeni bölüm açma tekliflerinde temel kadronun kendi alanından olması (mevcut durumun korunması) ve ana bilim dalı bölümlerine en az 2 araştırma görevlisi (Turizm Fakültesi lisans mezunu) kadrosunun tahsis edilmesinin önerilmesi kararı alınmıştır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölüm açma tekliflerinde kadro yeterliliği yanında mutlaka kapasite ve nitelik açısından yeterli uygulama mutfağına sahip olma zorunluluğu getirilmesinin önerilmesi kararı alınmıştır. Üniversitelerin İşletme, İktisat, İİBF vb. birimlerinde Turizm İşletmeciliği Bölümü; Uygulamalı Bilimler Fakülteleri, Yüksekokulları, Güzel Sanatlar Fakültelerinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü; Spor Bilimlerinde Rekreasyon Bölümleri yer almaktadır. Bu konuda birlikteliğin sağlanması ve bu bağlamda lisans düzeyinde tüm turizm eğitiminin Turizm Fakülteleri altında toplanmasının önerilmesi kararı alınmıştır. Lisans düzeyinde turizm eğitimi “Eşdeğerlilik” kararların alınması sürecine TURDEK’in dâhil edilmesinin önerilmesi kabul edilmiştir. Meslek yasasına yönelik çalışmalar yapılması konusunda TURDEK Yürütme Kuruluna yetki verilmesi kararı alınmıştır. “Turizm Fakültelerinin Bölüm, Anabilim Dalları; Enstitü Ana Bilim Dalları isimlerinin güncellenmesi” ve “Doçentlik Başvurularına ait bilim alanları ve anahtar kelimeler arasında Turist Rehberliği eklenmesi” konuları, daha derin tartışılabilmesi adına, daha sonra düzenlenecek olan bir çalıştay ile yapılmasına, bu çalıştayın, Akdeniz ve Antalya Bilim Üniversiteleri ortak düzenlemesiyle, Antalya’da gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

 • İKÇÜ Turizm Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı Geçekleştirildi

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Saffet KÖSE ve  Genel Sekreter Nuretdin MEMUR’un da katılımlarıyla 07.11.2019 tarihinde gerçekleştirildi. Turizm Fakültesi akademik ve idare personelinin tam kadro hazır bulunduğu toplantı, Turizm Fakültesi Uygulama Restoranında kahvaltı eşliğinde gerçekleştirildi. Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün organize ettiği kahvaltıda Turizm Fakültesinin mevcut durum analizi, geleceğe yönelik planlamaları, hedefleri ve ihtiyaçları ele alındı. Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla AKBABA Turizm Fakültesinin eğitim, araştırma ve sektör işbirliği gibi alanlardaki çalışmalarını sunarak, Fakültenin hem üniversitemiz içerisindeki hem de ulusal çaptaki önemi üzerinde durdu. İKÇÜ Turizm Fakültesinin birçok alanda sahip olduğu başarı ve üniversitemizin yüzü olma yolunda gösterdiği başarıları sergileyen Prof. Dr. Atilla AKBABA konuşmasının sonunda Turizm Fakültesi ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü olarak beklentilerini, görüş ve önerilerini dile getirdi. Turizm Fakültesi Dekanının konuşmalarının ardından Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölüm başkanları sunumlarını gerçekleştirerek bölümlerini tanıttı, beklenti, görüş ve önerilerini ilettiler. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet KÖSE de konuşmasında, Turizm Fakültelerinin öneminin farkında olduklarını ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi olarak bünyesinde yer alan Turizm Fakültesinin gelişimi ve lider eğitim kurumu olma yolundaki ihtiyaçları için gerekli destekleri sunacaklarını belirttiler. Oldukça verimli geçen Akademik Kurul Toplantısı görüş, öneri ve dileklerin paylaşılmasının ardından başarıyla tamamlandı. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak Rektörümüz Prof. Dr. Saffet KÖSE'ye katılımları ve katkıları için teşekkürlerimizi sunuyoruz.  

 • Erasmus Hareketliliği Kapsamında Sevilla Üniversitesine Ziyaret Gerçekleştirildi

  Kaynak: https://cespyd.es/en/news/researchers-from-turkey-visit-cespyd/

 • Fakültemizde “İş Güvenliği-Psiko-sosyal Faktörler” Konulu Seminer Gerçekleştirildi

  Hizmet içi eğitim kapsamında “İş Güvenliği-Psiko-sosyal Faktörler” konulu seminer İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu GÜLER hocamızın katkılarıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Akademik ve İdari personeline yönelik 25.10.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Seminer kapsamında İş Güvenliğinde Psiko-sosyal faktörler ile ilgili içeren detaylı bilgilerin aktarımı sağlanmıştır.

 • Tarih, Kültür ve Turizm Açısından İzmir

  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Serkan ÇELİK'in yürüttüğü "Tarih, Kültür ve Turizm Açısından İzmir" dersi kapsamında Lisansüstü öğrencileri ile Agora gezisi gerçekleştirildi,.

 • Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Etkinlik İsteklerini

  Sevgili Turizm Fakültesi Öğrencileri! Fakültemizde sizler için gerçekleştirilecek olan "Sosyal Etkinlikler"e yönelik önerilerinizi bekliyoruz.  Lütfen aşağıdaki link'e tıklayarak yeni dönemde fakültemizde gerçekleştirilmesini istediğiniz sosyal etkinlikleri sıralayınız. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe08WFCNPVngKER8ORyc0tMUw1gXB2ck0PKfHhOB9kKfSsxDg/viewform?vc=0&c=0&w=1

 • İKÇÜ Turizm Fakültesi Tanışma Toplantısı Gerçekleştirildi

  Üniversitemiz programlarına yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin, üniversitenin akademik ve sosyal hayatına daha kolay uyum sağlamaları, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Turizm Fakültesi kültürünü kazanabilmeleri amacıyla 26.09.2019 tarihinde Turizm Fakültesi Tanışma Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimizin üniversite hayatına hızlı ve bilinçli adaptasyon süreci oluşturmaları açısından büyük önem arz eden programa yeni kayıtlı öğrencilerimiz katılmışlardır. Program Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla AKBABA’nın açılış konuşmalarıyla başlamış, ardından Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz DEMİR, Turist Rehberliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zafer ÖTER ve Turizm Fakültesi Dekanı ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla AKBABA’nın konuşmalarıyla devam etmiştir. Bölüm başkanları tarafından bölümlerin tanıtımları yapılmıştır. Tanıtımlar sonrasında öğrenciler merak ettikleri konulara ilişkin sorularını yöneltmişlerdir.  Fakülte Dekanı Prof. Dr. Atilla AKBABA yapmış olduğu açılış konuşmasında şunlara değinmiştir: "Turizm Fakültemiz 2010 yılında kurulmuş yeni bir fakültedir. Turizm alanında lider bir eğitim kurumu olma vizyonu ile yola çıkan ve kurulduğu günden bugüne hedefine hızla ilerleyen Fakültemiz, Eğitim, Araştırma ve Sektör işbirliği ile Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Rekreasyon Yönetimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanlarında nitelikli akademik ve idari personeli ile hizmet üretmektedir. Geleneksel hale gelen ve bu sene 7.sini düzenleyeceğimiz Uluslararası Yemek Festivali ve Yarışması, Kariyer Günleri Etkinliğimiz, Sektör İşbirliği Protokollerimiz, Uluslararası Dergimiz, Kitaplarımız, Bilimsel ve Sosyal etkinliklerimiz ve çok sayıda diğer etkinliklerimiz Fakültemizin başarıyla yürüttüğü çalışmalar arasında ilk akla gelenlerdir. ÖSYM tarafından yapılan Merkezi Yerleştirme Sınavları sonuçlarına göre Fakültemizin tüm bölümleri, Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında ilk sıralarda tercih ediliyor. Fakültemiz bölümleri için açılan öğrenci kontenjanlarında kayıt doluluk oranımız %100 olarak gerçekleşiyor. Açılışından bugüne Fakültemizin gerçekleştirdiği özgün çalışmalar ve sağladığı başarıların tüm Türkiye’de ilgiyle izlendiğini, takdir topladığını ve örnek alındığını görmek de bizleri ziyadesiyle sevindiriyor. Fakültemizin öğrencilerimize sunduğu fiziksel olanaklar ve tüm bunlardan çok daha önemli olmak üzere nitelikli akademik ve idari kadromuz sizlerin en iyi biçimde gelişimini sağlamak için çaba sarf etmektedir. Fakültemiz günümüz dinamik ve hızlı değişen dünyasında, tüm süreçlerde etkin öğrenci katılımını da teşvik ederek, insani değerlere sahip, kendine güvenen, kendi kendine gelişme yeteneğini kazanmış, çok yönlü düşünebilen, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, takım halinde çalışmayı bilen, girişken sosyal bireyler yetiştirmeği amaçlamaktadır. Burada geçen 4 yılın sonunda öğrencilerimizin gerek kişilik gerekse nitelik olarak elde ettiği kazanımları bizler gözlemleyebiliyor ve bundan çok mutlu oluyoruz." Sözlerini "Artık İKÇÜ Turizm Fakültesi ailesinin bir ferdi oldunuz. Ömür boyu bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyacaksınız. Önünüzde çok sayıda seçeneklerle dolu güzel ve renkli bir gelecek var. Bundan sonra yapacağınız tek şey, değerli hocalarınızın da rehberliği doğrultusunda eğitiminize odaklanmanız ve gerekli alanlarda hızla gelişmeye başlamanızdır" diyerek devam ettiren Prof. Dr. Atilla AKBABA'nın konuşmasının ardından bölümlerin tanıtımları ve öğretim üyelerinin konuşmalarına yer verilmiştir. Konuşmaların ardından söz alan Fakülte Sekreteri Sevgi BAHÇEKAPILI Fakültede gerçekleştirilen idari işler ile ilgili bilgiler vermiş ve idari personeli tanıtmıştır. Sonrasında öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından program tamamlanmıştır. Turizm Fakültesi ailesi olarak tüm öğrencilerimize hoş geldiniz der, eğitim ve öğretim hayatlarınız boyunca başarılar dileriz.    

 • Pastacıların Sertifikası İKÇÜ’den

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası işbirliğinde hayata geçirilen Pastacı Yardımcısı Kursu Sertifika Programını başarıyla bitiren kursiyerler düzenlenen törenle belgelerini aldılar.  Yoğun eğitim döneminin sonunda düzenlenen Pastacı Yardımcısı Sertifika Törenine İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İKÇÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Akbaba, İKÇÜ Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Esen, İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Konak Hizmet Merkezi Müdürü İbrahim Ay, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı İhsan Esen, akademisyenler, sertifikaya hak kazanan kursiyerler ve aileleri katıldı. Törenin açılışında konuşan Doç. Dr. Murat Esen, kariyer gelişimi ve meslek edindirme adına önemli işler yaptıklarını, bunlardan birini daha sonuçlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Etkinliğin düzenlenmesine vesile olan Rektör Saffet Köse’ye Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Akbaba’ya, İŞ-KUR’a, Konak İlçe Müdürlüğüne, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen’e ve İKÇÜ Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanlarına teşekkür etti.  Törende konuşan İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı İhsan Esen, düzenlenen kurs programının sürekliliğini vurgulayarak sektörün niteliğini artırmaya gayret gösterdiklerini, çıraklık sisteminde ortaya çıkan değişimlerin yarattığı sorunları bu yolla aşmaya çalıştıklarını ve bu yolla becerisi gelişmiş bireylere istihdam yaratmayı amaçladıklarını söyledi. Mesleğin dünyanın en güzel mesleklerinden biri olduğunu söyleyen İhsan Esen, kursiyerlere yaptıkları işlere sahip çıkmaları gerektiği tavsiyesinde bulundu. İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Konak Hizmet Merkezi Müdürü İbrahim Ay ise düzenlenen etkinlikle sertifikalı hale gelen pastacıların hizmet sektöründe önemli işlere imza atacaklarına inandığını söyledi. İŞ-KUR’un her zaman kursiyerlerin yanında olduğunu belirten Ay, konuşmasında kursiyerlerin girişimcilik eğitim belgelerini de almalarını tavsiye etti. Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Akbaba, bu kursların ikincisini düzenlediklerini ve ilkinde olduğu gibi ikinci kurs programında da kurumlar arası işbirliğinin en güzel örneğini yansıttıklarını söyledi. Fakülte olarak alana önemli katkılar vermeye çalıştıklarını ve nitelik ve nicelik olarak gelişmeye devam ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Akbaba, üniversitelerin içinde yer aldıkları toplumun eğitimi ve gelişmesinde önemli işlevleri olduğunu, böyle programların devam edeceğini sözlerine ekledi. Programdan sonra konuşan Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, sertifikasyonun niteliği artırdığını ve üniversite olarak İzmir’in turizmine katkı vermeye devam edeceklerini söyledi. Kursiyerlere başarılar ve yol açıklığı dileyen Rektör Köse, buna benzer işbirliklerinin devam etmesi ve diğer kurumlar ile meslek örgütleri için de örnek oluşturması temennisini dile getirdi.   Tören, programı başarıyla bitirenlere sertifikalarının takdimi, kep atma ve toplu fotoğraf çekiminin ardından pasta kesimi ile sona erdi. 

 • İKÇÜ TERCİH REHBERİ 2019 - TURİZM FAKÜLTESİ TANITIMI

  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesine ilişkin bilgileri Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla AKBABA'dan dinlemek için lüften aşağıdaki linke tıklayınız.  İKÇÜ Tercih Rehberi - Neden Turizm Fakültesi Aday Öğrenciler Sayfası Tanıtım Videoları

 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Gastronomi Dergisinde

  İlk mezunlarını bu yıl veren İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, ülkemiz ve dünya mutfakları üzerine bilgi sahibi, iyi derece yabancı dil bilen, sürekli öğrenme ve kendini geliştirme bilincine sahip öğrenciler yetiştirme hedefi ile çalışmalarına devam ediyor... Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüzün Gastronomi Dergisinde çıkan röportajına ulaşmak için lütfen tıklayınız...

 • Turizm Fakülteleri Dekanları YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç ve YÖK üyeleri ile bir araya geldi

  Turizm Fakülteleri Dekanları YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç ve YÖK üyeleri ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda Turizm Fakültelerindeki eğitim ve öğretimle ilgili meseleler müzakere edildi. Turizm Fakülteleri ve Yüksekokullara yönelik iyileştirici düzenlemeler yapılmasına yönelik planlamaların gerçekleştirildiği toplantıya başta TURDEK (Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi) başkanı İzmir Katip Çelebi Üniverisitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla AKBABA olmak üzere Turizm Fakültelerinin dekanları katılım sağladılar.

 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Üçüncü Mezunlarını Verdi

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde mezuniyet heyecanı yaşandı. 46 genç turizmci kep atarak, meslek hayatlarına başlangıç yaptı. Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Akbaba’nın ev sahipliğinde düzenlenen törende gençlerin heyecanına; Rektör Prof.Dr. Saffet Köse, Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Turan Gökçe, Prof.Dr.Dr. İrfan Karadede, Dekanlar, öğretim üyeleri ile aileleri ortak oldu. Öğrenciler adına konuşan fakülte temsilcisi Tuğçe Akış, İKÇÜ ailesinin birer ferdi olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Akış, “İyi ki İKÇÜ Turizm Fakültesinden mezun oluyoruz. Hepinizin pozitif enerjisi, bilgi birikimi, yetenekleri; güzel ülkemizin geleceğidir. Önümüzde güzel bir yolculuk başlıyor, dileğim herkesin başarıyla, azimle hayallerine kavuşmasıdır.” diye konuştu. “İlk sıradayız.” İzmir’in en genç turizm fakültesi olmasına rağmen, ÖSYM tarafından yapılan Merkezi Yerleştirme Sınavları sonuçlarına göre Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında tüm bölümlerde ilk sıralarda tercih edildiklerini belirten Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Atilla Akbaba da kayıt doluluk oranlarının yüzde yüz olarak gerçekleştiğini söyledi. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden ilk mezunları vermenin de heyecanını yaşadıklarını kaydeden Dekan Prof.Dr. Akbaba,” Mezunlarımız bundan sonra da İKÇÜ Turizm Fakültesi ailesinin bir bireyi olmaya, nitelikleri ve başarıları ile bizleri gururlandırmaya devam edeceklerdir. Mezun Bilgi Sistemimiz yardımıyla da sürekli iletişim içerisinde olacağız. Mezunlarımız kendilerinden sonra gelecek mezunlarımıza yol açacaklar, örnek teşkil edeceklerdir.  Biz fakülte olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman sizin yanınızda olacağız.” dedi “Nitelikli insan gücü hedefine katkı sunuyoruz.” Bu özel günü paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, emeği geçen hocaları ve aileleri tebrik etti. Türkiye’nin muhteşem bir kültüre sahip olduğunu vurgulayan Rektör Prof.Dr. Köse, “Tarihiyle, doğasıyla, insanıyla, dünyanın ilgisini çekebilecek ne varsa onların hepsine sahip olan ender ülkelerden birine mensubuz. 2023 vizyonunda 50 milyon ziyaretçi ve 50 milyar dolar gelir hedeflenmektedir. Bunun potansiyeli var mı? Elbette ki var. Ama bunun şartlarından biri nitelikli insan gücüdür. İşte fakültemiz bu hedefe nitelikli insan gücünü sundu, bu hizmetine devam ediyor. Mezunlarımız bu hedefe en iyi şekilde karşılık verecektir. ” diye konuştu. Dünyada çok güçlü bir rekabet ortamının olduğuna dikkat çeken Rektör Prof.Dr. Köse, bu ortamda yerel kültürüne sahip çıkanların kazanacağını kaydetti. Prof.Dr.Köse, “Yerel değerleri örseleyen, ortadan kaldıran farklı bir kültürel ortamda yaşıyoruz. Çok zengin tarihi ve kültürel mirasa sahibiz Anonimleşen, her yerde olabilenden ziyade orijinalliğinizi muhafaza edebiliyorsanız insanların dikkatini çekebilirsiniz. Küreselleşmenin yaşandığı dünyada kendi kültürüne, benliğine sahip çıkanlar kazanır.” şeklinde konuştu. Törende, Rekreasyon Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Serkan Çelik’in yönetiminde hazırlanan müzik dinletisi beğeniyle takip edildi. Diploma töreninin ardından Turizm İşletmeciliği Bölümü, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü ile ilk mezunlarını veren Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri mezuniyetlerini kep atarak kutladı.

 • Erasmus + K 103 Kapsamında Jade Üniversitesi’nde Fakültemiz Temsil Edildi

  Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü, Dr. Öğretim Üyesi Nil SONUÇ, 23-27 Nisan 2019 Tarihleri arasında Erasmus + K 103 Kapsamında Almanya’da bulunan Jade Üniversitesi’nde eş zamanlı gerçekleşen etkinliklerde fakültemizi temsil etmiştir. Öğretim Üyemiz Erasmus Öğretim Elemanı Değişim Programı ile Jade Universitesi’nde Turizm İşletmeciliği bölümünde öğrencilere ders vermiş ve Jade University International Week kapsamında farklı ülkelerden katılan (Brezilya, İngiltere, Romanya, Polonya, Amerika, Ermenistan, Litvanya, Arabistan, Mısır, Ukrayna, Finlandiya, Türkiye) 19 üniversitenin yer aldığı etkinlikte üniversitemizin sunumu ve tanıtımını gerçekleştirmiştir. “Jade Universitesi’yle Wilhelmshaven’da Uluslararasılaşma Workshop”una katılımda bulunarak potansiyel işbirliği olanakları hakkında görüşmelerde bulunan öğretim üyemiz, Turizmde Güncel Konularla ilgili Turizm Sempozyumunda Turistik Destinasyon Olarak İzmir’in Marka İmajı konusunda uluslararası bir bildiri sunmuştur.

 • 6. Geleneksel Uluslararası Yemek Festivali-Yemek Yarışması Gerçekleştirildi

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen 6. Geleneksel Uluslararası Yemek Festivali - Yemek Yarışması’nda Ulusal ve Uluslararası mutfaklardan 43 çeşit yemek yarıştı. Yarışma; Et Yemekleri Hamur İşleri-Pilav-Makarnalar-Kek&Kurabiyeler Tatlılar Atıksız Mutfak olmak üzere 4 (Dört) kategoride yapıldı. Yarışmaya Katılan Yemeklerimiz: Et Yemekleri Kategorisi; Fellah Köfte, Yörük Kebabı, Tavuklu Krep Sarma, Beşamel Soslu Tavuk. Hamur İşleri-Pilav-Makarnalar-Kek&Kurabiyeler Kategorisi; Sebzeli Noodle, Gubate (patatesli poğaça), Sürpriz Kurabiye, Lor Peynirli Pancar Ravioli, Havuç ve Dereotlu Pilav, Cevizli Haşhaşlı Afyon Çöreği, Elmalı Cupcake, Brownie, Muhallebili Kurabiye, Coco Star Kek, Şeftalili Kurabiye, Nişastalı Şeker Hamurlu Kurabiye. Tatlılar Kategorisi; Sütlü İrmik Tatlısı, Alman Pastası, Profiterol    , Şeftali Melba Tatlısı, Çikolatalı Cheesecake, Çikolatalı Mousse, Chocolate Cremeux, Limonlu Cheesecake, Kıbrıs Tatlısı, Blueberry Raw Cheesecake, Vişneli İrmik Tatlısı, Limonlu Cheesecake, Samanlıdağ Tatlısı, Taş Ekmeği Tatlısı, Beyaz Çikolatalı Orman Meyveli Tart, Mozaik Pasta, Çilekli Magnolia, İzmir Bomba, Şekerpare, Coco Beach, Kadayıf Çanağında Muhallebi.    Atıksız Mutfak Kategorisi; Atık Limon ve Portakal Kabuklarından Reçel, Bayat Ekmek Artık Kabak ve Pilav Kullanarak Yapılmış Tarator Sos ve Köfte, Portakal Kabuğu İçinde Sufle, Patates Kabuklarından Cips, Maydanoz Saplarından Muffin, Elma Kabuğundan Komposto. Jüri Üyelerimiz; Prof. Dr. Atilla AKBABA - İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Turizm Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Melike YILMAZER - İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Seda GENÇ - Yaşar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gülşah KANER - İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ferika SARI - Yaşar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Jülide KIVANÇLI - İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İhsan ESEN - İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı Christopher George DOWNS - TheChef4U Sahibi Volkan ÇOLAK - Kokoreççi Baki Usta Sahibi Fedai ÜNAL - Milliyet Gazetesi Yazarı Özgür ZÜMRÜT – Blogger Deniz SARIHANLIOĞLU – Posta Gazetesi Yazarı A. Hamit GÜLYÜZ - İzmir Aşçılar Derneği Temsilcisi  Sinan AYDOĞAN - İzmir Aşçılar Derneği Temsilcisi Hünkar ÖZDEMİR - İzmir Aşçılar Derneği Temsilcisi Volkan KANTARCI - Slices of the World Pizza Sahibi  Doğukan KANTARCI - Slices of the World Pizza Sahibi Seda ALTUĞ - Sedaca Mutfak Sanatları Sahibi İdil İSTANBULLU – Özmenler Gıda A.Ş. Temsilcisi Tüm yemeklere sadece yemek isimlerinin yazılı olduğu etiketler ve numaralar verilmiştir. Yemekleri kimlerin yaptığı jüri üyeleri tarafından bilinmemektedir. Yemek kategorilerine göre gruplara ayrılan jüri üyeleri tarafından yemekler lezzet, kıvam ve görünüm açısından tarafsız bir şekilde değerlendirilmiş ve verilen puanlar toplanarak kazananlar belirlenmiştir. Yarışmada kategoriler ve sıralamaya girenler aşağıdaki gibi olmuştur: Et yemekleri kategorisi: “Yörük Kebabı” ile Filiz AÇAR birincilik ödülüne layık görülmüştür. “Beşamel Soslu Tavuk ” ile Barış LAÇİN ikincilik ödülüne layık görülmüştür. “Tavuklu Krep Sarma” ile Filiz AÇAR üçüncülük ödülüne layık görülmüştür. Hamur İşleri-Pilav-Makarnalar-Kek&Kurabiyeler kategorisi: “Coco Star Kek” ile Aybüke GALİMANE birincilik ödülüne layık görülmüştür. “Cevizli Haşhaşlı Afyon Çöreği” ile Yasemin SULAR ikincilik ödülüne layık görülmüştür. “Sebzeli Noodle” ile Simge DUMLU üçüncülük ödülüne layık görülmüştür. Tatlılar kategorisi: “Çilekli Magnolia” ile Gökçe ŞENAL birincilik ödülüne layık görülmüştür. “Kadayıf Çanağında Muhallebi” ile Eylem AYKURT ikincilik ödülüne layık görülmüştür. “Taş Ekmeği Tatlısı” ile Filiz AÇAR üçüncülük ödülüne layık görülmüştür. Atıksız Mutfak kategorisi: “Maydanoz Saplarından Muffin” ile Edanur ÖZYILMAZ birincilik ödülüne layık görülmüştür. “Portakal Kabuğu içinde Sufle” ile Naşide TAŞDELEN ikincilik ödülüne layık görülmüştür. “Atık Limon ve Portakal Kabuklarından Reçel” ile Abdülkadir EROL üçüncülük ödülüne layık görülmüştür. Dereceye girenlere Teşekkür Belgeleri jüri üyeleri tarafından verilmiştir. Ayrıca dereceye girenlere çeşitli hediyeler ve diğer tüm katılımcılara katılım belgeleri verilmiştir. Yarışmamızda tüm kategorilerde birincilik ödülüne layık görülenlere Foça Hanedan Resort Beach Club’dan günübirlik çift kişilik Beach kullanım hizmeti, tüm kategorilerde ikincilik ödülüne layık görülenlere Alaçatı Tatlıcısı İmren’den çift kişilik kahvaltı ikramı, tüm kategorilerde üçüncülük ödülüne layık görülenlere Slice of the World Pizza’nın çift kişilik menü ikramı hediye edilmiştir. Festival kapsamında sunulan tüm ürünler sponsor firmalarımız tarafından karşılanmıştır. Sponsorlarımız; Hüsnü Özmen Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Foça Hanedan Resort ve Beach Club, Anako Yumurta ve Ürünleri Gıda Sanayi İhracat İthalat ve Ticaret Anonim Şirketi, Slices of the World Pizza, Gastro Tire, Avilo Zeytinyağları, Alaçatı Tatlıcısı İmren, Hanif Pehlivanoğlu Marketçilik, Barilla Makarna, Ege Suder Gıda ve Saner Ekmek Sanayi’ye desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Sponsorlarımız tarafından verilen ürünler Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerimiz tarafından ikramlıklara dönüştürülmüştür. Öğrencilerimiz tarafından, ana yemek olarak; bezelye çorbası, kıymalı kaşarlı lazanya, börülce salatası, tel şehriye pilavı, et sote, yoğurtlu sebze kızartması; tatlı olarak; aşure ve pavlova yapılmıştır. İçecek olarak ise; vişne suyu hazırlanmıştır. Yapılan ikramlıklar festivale katılan konuklara ikram edilmiştir. Tüm sponsorlarımıza vermiş oldukları destekten dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Bölüm öğrencilerimize de festival hazırlıklarında ve sırasında vermiş oldukları emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.

 • Gastronomide Yeni Trendler: Slow Food Paneli

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Turizm Fakültesi tarafından “6. Geleneksel Uluslararası Yemek Festivali-Yemek Yarışması” kapsamında düzenlenen, “Gastronomide Yeni Trendler: Slow Food Paneli” gerçekleşti. Uluslararası Yemek Festivali ve Yarışması ve bu kapsamda gerçekleştirilen “Gastronomide Yeni Trendler: Slow Food" Paneli’nin açılışında bir konuşma yapan İKÇÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla AKBABA, Uluslararası Festivalin 6. senesine ulaşmasının mutluluğunu yaşadıklarını, şimdiden kayda değer bir tarih oluşturan bu etkinliğin her geçen yıl daha da gelişerek devam etmesinin akademik, idari ve fakülte öğrencilerinin bir bütün olarak sahiplenmesi ve etkin katılımıyla sağlandığını ve bu etkinliğin ilerleyen yıllarda çok farklı platformlarda değer göreceğinden de emin olduğunu belirtti. Sayın AKBABA’nın konuşmasının ardından tüm Turizm Fakültesi akademik kadrosunun katılımı ile pasta kesimi yapılarak etkinlik açılışı gerçekleştirildi. Panel, moderatörümüz İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi-Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sayın Melike YILMAZER’in öncülüğünde panelistlerimiz Yaşar Üniversitesi-Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu-Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sayın Seda GENÇ, Ege Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Sayın Serdar ÇELENK, Rational Fırın Sales Manager / Master Chef Sayın Aydın ŞENOL ile gerçekleşti. Panelde, artan dünya nüfusuyla birlikte artan gıda ihtiyacından; sürdürülebilirlik kavramından; hammadde ile başlayıp tüketicide sona eren “Gıda Değer Zinciri”’nden; bu zincirin uzaması durumunda yaşanılacak enerji gideri artışı ve biyoçeşitliliği bozma tehditinden; bu sıkıntıların çözümü için yavaş yemek başlığında yapılabileceklerden, ayrıca Ege Mutfağı ve yöresel yemeklerden söz edildi. Öte yandan, kültür sınırlarının siyasi sınırları aşabildiği; günümüz hızlı yaşayan insanının yavaş yemek ile ruhsal olarak da arınma ihtiyacı ve isteği taşıdığı; bu bağlamda, gastronomi turizminin yeri ve önemi; ülkemizi güzel tanıtmamız durumunda karşılığını ekonomik olarak da göreceğimiz gerçeği ve sayısı değil getirdiği geliri yüksek olan turistin önemi konuşuldu. Son olarak, yavaş yemek kavramının gıda üretim ve işleme teknolojilerindeki gelişme ile paralel ilerleyip gelişmesinin mümkün ve gerekli olduğuna ve gastronomi eğitiminin önemine vurgu yapıldı. Soru cevaplar ile panele son verildi. Panel sonunda moderatörümüze ve panelistlerimize teşekkür belgelerini Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayın Atilla AKBABA takdim etti.

 • Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Eğitimi

  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Akademik ve İdari personeline yönelik 24.04.2019 tarihinde hizmet içi eğitim kapsamında “İKÇÜ/ÜBYS Hesabının Doğru ve Etkin Kullanımı” konulu seminer, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Biriminden Tuğba BEZER, Güneş TELLİ, Oğuzhan BULUT, Dilcan GÜLER ve Esra ÜNAL'ın katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Seminer kapsamında UBYS hesabının kullanımıyla ilgili detaylı bilgilerin aktarımı sağlanmıştır. Eğitmenlere eğitim sonrasında teşekkür belgeleri takdim edilmiştir.

 • İzmir ve Sağlık Turizmi: Tarihi, Potansiyeli ve Geleceği Paneli

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde 43. Turizm Haftası Etkinlikleri kapsamında 18.04.2019 tarihinde “İzmir ve Sağlık Turizmi: Tarihi, Potansiyeli ve Geleceği” konulu panel gerçekleştirildi. Çok sayıda akademik personel, idari personel ve öğrencinin yanı sıra İzmir ve çevre illerden gelen dış katılımcılar eşliğinde gerçekleştirilen panele yoğun ilgi gösterildi. Prof. Dr. Atilla AKBABA’nın panel başkanlığında İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat KARAÇANTA, İzmir Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Bülent CİNEL, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer ÖTER ve Manisa merkezli bir sağlık turizmi acentasının kurucu başkanlarından Hakan ŞEN panelist olarak yer aldılar. İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat KARAÇANTA Turizmin gerek ülkemiz gerekse de İzmir ili için ne denli önemli bir sektör olduğunun altını çizerken sağlık turizmini ön plana çıkarmanın İzmir turizmi için önemli bir ayrıcalık olacağına değindi. İzmir Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Bülent CİNEL ise konuşmasında  “Yapacak çok işimiz olduğu için durup düşünmeye bile vaktimizin olmadığı bu günlerde, ülkemizi ve İzmir’imizi sağlık turizminde cazibe merkezi haline getirebilmek için tek faaliyet konusu sağlık turizmi olan İzmir Sağlık Turizmi Derneği proje üretmeye ve uygulamaya son hızla devam etmektedir.” İfadelerine yer verdi. Prof. Dr. Zafer ÖTER ülkemizde ve dünyada gerçekleştirilen sağlık turizmine ilişkin rakamları ve istatistikleri içeren detaylı bir tablo sunarken, panelistlerden Hakan ŞEN sağlık turizminin acenta ayağından bahsederek yasal zorunluluklar, hazırlık ve kurulum aşamalarını özetledi. Panelistlerin konuşmalarının ardından soru cevap ile davam edilen panelin sonunda panelistlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

 • İKÇÜ’DE EDEBİYATA VE TURİZME FARKLI BİR BAKIŞ

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Turizm Fakültesinin düzenlediği konferansta, Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebi Özdemir,  “Edebiyat ve Turizm” başlığını masaya yatırdı. Konferansı, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Turan Gökçe, Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Atilla Akbaba, akademisyenler ve öğrenciler takip etti. “İnternet sayesinde hepimiz seyyah olduk.” Bugün sahip olunan iletişim teknolojilerinin düşünüldüğünde herkesin birer seyyah olduğunu aktaran Prof.Dr. Özdemir, fiziksel olmasa da deneyimsel olarak her birimizin internet sayesinde dünyanın her yerini görebildiğimizi ifade etti.  “İnternet kullanıcısı olan herkes seyyah olabilme özgürlüğüne de sahip oluyor.” diyen Prof.Dr. Özdemir, “Deneyimsel seyyahlığın yanı sıra önemli bulduğum bir diğer konu da “klişeler” dir. Boş zamanlarımızda neler yaptığımıza dair cevapları düşündüğümüzde, klişe bir şekilde okuduğumuzu ve gezdiğimizi söyleriz. Bence bu klişe çok önemli bir klişedir. Çünkü boş zamanı, edebiyatın ve turizmin ortak zemini olarak sunar.” dedi. “Kültürel faaliyetlere daha fazla zaman ayırıyoruz.” Hayatımızın iş için ayırdığımız kısmına ciddi ve geri kalan kısmına gayri-ciddi alan dendiğinde, aslında gayri-ciddi alanın daha geniş bir zaman dilimine denk geldiğini ifade eden Prof. Dr. Nebi Özdemir, bu durumda okumaya ve gezmeye, dolayısıyla kültürel faaliyetlere daha fazla zaman ayırdığımızı ifade etti. Prof. Dr. Nebi Özdemir, “Turizm farklı yerlerden okumaya müsait bir alandır. Öyle ki, bir insanın hangi alanda olursa olsun yaratıcı olmaya ihtiyaç duyduğu anda onu besleyebilecek en önemli şey gezmektir. Çünkü gezip görmek, her defasında yeni bir şeye alışabilecek yaratıcı biri olmayı öğretir bize. Bunu yapabilecek bir diğer alan da şüphesiz edebiyattır. Yine çalıştığınız alan fark etmeksizin okumak, yaratıcı olmanın ön koşullarındandır. Çünkü tıpkı seyahat etmek gibi okumak da yeni dünyaların kapısını açar.” diye konuştu. “Hiçbir seyahatin ardından aynı kalamazsınız.” Okumanın ve seyahat etmenin ya da başka bir değişle edebiyatın ve turizmin ortak yönlerini de değerlendiren Prof. Dr. Özdemir, “Okumak da seyahat etmek de bir kurgudur. İkisi de değişmek ve dönüşmektir.” diye konuştu. Hiçbir seyahatin ardından aynı kalınamayacağını belirten Prof. Dr. Nebi Özdemir, benzer şekilde hiçbir kitabı okuduktan sonra da aynı kalınamayacağını ifade etti. Prof. Dr. Nebi Özdemir, “İkisi de yaşadığını fark etmek ve bunun değerini kavramaktır. Yaşadığınız anı fark edebilmek ona ait olabilmek için iki yol vardır: okumak ve seyahat etmek. İkisi de yavaşlamanın yoludur. Hızla akıp giden ve bizi hızlı olmaya zorlayan hayatın akışı içinde okumak da seyahat etmek de bize yavaşlama şansı verir. İkisi de merak etme duygumuzu canlı tutar. Artık her şeyini kanıksadığımızı düşündüğümüz bu dünyayı yeniden keşfetmek ve ıskaladıklarımızı görebilmek için merak duygumuzu yeniden kazanmamız gerekir; yaratıcı olabilmek için yeniden merak edebilmek gerekir. Bize bu duyguyu kazandıracak şeyler okumak ve seyahat etmektir.”dedi. “Evliya Çelebi’yi anmadan geçemeyiz.” Seyahat başlığında konuşulduğunda Evliya Çelebi’nin adını anmadan geçilemeyeceğini kaydeden Prof. Dr. Nebi Özdemir,  O’nun hem gezmiş hem de bunları yazmış olduğunu söyledi. Çelebi’nin yazdıklarını eleştirenlere de cevap veren Prof. Dr. Özdemir, “O, yaratıcı bir dille gezilecek hayali mekânların kapısını aralamış ve onları da yazmıştır. Bugün Evliya Çelebi’nin yazdıkları incelenerek onun yalan söylediği ispatlanmaya çalışılıyor. Ancak ben size şöyle söylüyorum: Evliya Çelebi’yi okudukça aslında kendinizin az yalan söylediğini fark edeceksiniz. Yukarıda bahsettiğim “kurgu” işte budur. Kurgunun peşinde gitmenin yolu budur.” şeklinde konuştu. “Sosyal medya turizm çalışmaları açısından önemli.” Edebiyat ve turizmi yakınlaştıran alan olan medyanın önemsenmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Nebi Özdemir, sosyal medyanın da kitlelerde büyük bir etkisinin olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Nebi Özdemir, “Medya özellikle bugün, sağladığı imkânlar sayesinde hem metni hem zengin içerikli görselleri bir arada görmemize yardımcı oluyor ve bu anlamda edebiyat ve turizm alanına hizmet ediyor. Bugün hepimiz birer içerik üreticisiyiz. Birini tanımanın kolay yolarından biri de o kişinin içeriklerine bakmak. Ben turizm sektöründe çalışanların sosyal medyayı önemsemesi gerektiğini düşünüyorum. Sosyal medya turizm çalışmaları açısından önemli bir araştırma alanı olarak gelmektedir.” dedi. “Popüler bir yazar, kahramanını İzmirli yapabilir.” İzmir’i romanda Turizm alanı içinde edebiyat önemsenmesi gereken bir alan olduğunu belirten Prof. Dr. Nebi Özdemir, bir şehrin tanıtımının bir edebiyat eseriyle gerçekleşebileceğini İzmir örneği üzerinden aktardı. Prof. Dr. Özdemir, “İzmir’de önemli turizm atakları gerçekleştirmeyi hedeflediğinizi düşünelim. Dönemin popüler bir yazarıyla yeni kitabındaki kahramanın İzmirli olması ve mekânların İzmir’de olması konusunda bir anlaşma yapabilirsiniz. Böylece İzmir’i merak edilen, sempati duyulan bir şehir haline getirirsiniz.” diye konuştu. “Seyahat kitapları, yazıları okunmalı.” Öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Nebi Özdemir, seyahat yazılarını, kitaplarını okumanın önemini vurguladı. Prof. Dr. Özdemir, “Edebiyatımızın önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir kitabını okumanızı öneririm; onu okuduğunuzda okuyarak o şehirlerde bulunabilme imkânını nasıl elde ettiğinizi göreceksiniz. Bedri Rahmi, Nedim Gürsel, Goethe, Puşkin gibi isimlere baktığımızda hepsinin önemli birer gezgin olduğunu görürüz. Hepsi bir şehri anlatırken size adeta orayı gösterir.” şeklinde konuştu.  

 • Üniversite-Sektör İşbirliği Kapsamında Acenta Öğrenci Görüşmeleri Gerçekleştirildi

  Üniversite-Sektör İşbirliği Acenta Öğrenci Görüşmeleri kapsamında İzmir ilinde bulunan 16 seyahat acentası fakültemiz öğrencileri bir araya gelerek sektör tecrübelerini paylaşmış ve iş olanakları hakkında bilgi vermişlerdir. Seyahat acentalarının kendilerini tanıtmalarının ardından oluşturulan etkinlik alanında öğrenciler ve acenta temsilcileri bir araya gelerek ile iş görüşmelerinde bulunmuşlardır. Etkinliğin ardından Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Atilla AKBABA, Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zafer ÖTER ve fakülte öğretim üyelerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda seyat acentaları ile bir araya gelinerek görüş alış verişinde bulunulmuştur. Ortak çalışmaların yürütülmesi ve işbirliğinin devamına ilişkin temenniler ile sonlandırılan toplantının sonunda katılımcı acentalara teşekkür belgeleri takdim edilmiştir.

 • YBP-PINAR Kısık Ateş Semineri ve Bilgi Yarışması

  Yaşar Birleşik Pazarlama 1983 yılından bu yana hizmet sunmaktadır. Kısık Ateş platformuyla öğrencilerle gastronomi kültürünü ve eğitimini harmanlayarak bu kültürü paylaşmayı ve yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Bu platform üzerinden gerçekleştirdikleri etkinlikler doğrultusunda Yaşar Birleşik Pazarlama eğitmen şefi Elif Çıtak ve Mid-Point Koordinatör Şefi Rıza Belenkaya Fakültemizde öğrencilerimizle buluşmuşlardır. Mid-Point Koordinatör Şefi Rıza Belenkaya'yı  Zeytin ve Yağlar Konulu Seminer vermiştir. Seminer sonunda öğrencilerimizle bilgi yarışması gerçekleştirip hediyeler takdim etmişlerdir.


Toplam 41
Başa Dön