ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Yönetim ve Organizasyon
 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Dokuz Eylül Üniversitesi-Turizm İşletmeciliği A.B.D.
 • Lisansüstü Florida International University-School of Hospitality Managment
 • Üniversite Akdeniz Üniversitesi-Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Yönetim ve Organizasyon
 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Dokuz Eylül Üniversitesi-Turizm İşletmeciliği A.B.D.
 • Lisansüstü Florida International University-School of Hospitality Managment
 • Üniversite Akdeniz Üniversitesi-Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
 • Sarıbaş Özgür, Akbaba Atilla,A General Overview of Social Tourism Literature in Turkey: A Bibliometric Study on Social Tourism Researches,III. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium,20.04.2018 21.04.2018, 20.04.2018
 • Kömürcü Simge, Sarıbaş Özgür, Akbaba Atilla,Participants Experiences at Local Cultural Festivals:The Case of Mesir Paste Festival in Manisa - Yerel Kültürel Festivallerde Katılımcı Deneyimleri:Manisa Mesir Macunu Festivali Örneği,III. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium,20.04.2018 21.04.2018, 20.04.2018
 • Akbaba Atilla, Sarıbaş Özgür, Kömürcü Simge,Turizmde Sosyal Girişimcilik ve Sürdürülebilir Toplumsal Gelişme İlişkisine Yönelik Örnek Olay İncelemesi: Tatuta (Tarım, Turizm, Takas) Projesi,International Congress on Entepreneurship (ICE),14.07.2017 16.07.2017, Balıkesir, Türkiye, 01.09.2017
 • Turizm Fakütesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Mutfak laboratuvarında geleneksel gıda maddelerimizden Tarhana üretiminin gerçekleştirilmesi üzerine bir çalışma, Yönetici, 2014-1-TUR-06, BAP, Yönetici, (24000),17.11.2016
 • Kamil Koç Otobüsleri AŞ de Hizmet Kalitesinin Ölçümlenmesi, Yönetici, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Yönetici, (0),1.1.2002
 • Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
 • Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
 • Journal of Hospitality Management and Tourism
 • Journal of Yaşar University
 • HUMANITAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
 • British Journal of Economics, Management & Trade
 • Journal of Research in Business Management and Accounting
 • International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences
 • The African Journal of Business Management
 • Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research
 • Computers and Mathematics with Applications
 • The Service Industries Journal
 • The Asia Pacific Management Review (APMR)
 • Management Research News
 • International Journal of Hospitality Management
 • Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
 • Tourism Management
 • Turizm İşletmeciliği: Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar, Editör,
 • Detay Yayıncılık, Editör,
 • Gaziantep’te Gastronomi Turizmi: Gaziantep’i Gastronomi Turizmi Kapsamında Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma, Şaban Kargiglioğlu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tamamlanmış
 • Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Mutfak Turizmi (İzmir Yarımada Örneği, Egem Zağralı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tamamlanmış
 • Alternatif Bir Turizm Çeşidi Olarak Mutfak Turizminin Değerlendirilmesine İlişkin Sektör Temsilcilerinin Görüşlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, Dilek Eren, Düzce Üniversitesi, Tamamlanmış
 • Turizm İşletmelerinde Rekabet Stratejilerinin Başarısının Artırılmasında Öğrenen Örgütün Rolü: Bir Ulaştırma İşletmesinde Örnek Olay Çalışması, Yasin Eker, Düzce Üniversitesi, Tamamlanmış
 • Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından İşgören Bulma ve Seçme Sürecine Yönelik Bir Araştırma, Buket Subaşı, Düzce Üniversitesi, Tamamlanmış
 • Hizmet İçi Eğitimin İşgören Performansı Üzerindeki Etkisi: Ankara’daki Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama, İdil Sakaoğulları, Düzce Üniversitesi, Tamamlanmış
 • Otel İşletmelerinde Satış Geliştirme Çabaları ve İstanbul’daki Dört Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama, Şenol Yiğit, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tamamlanmış
 • Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Almış İşgörenleri İle İlgili Değerlendirmeleri: Ankara’daki Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama, Hürriyet Çimen, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tamamlanmış
 • 1. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilimsel Yayın Onur Ödülü,2013
 • Profesör, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Temel Alanı
 • Organizasyon
 • Turizm

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön