İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Yayınlar - Ulusal Makaleler

Mehmet Alper NİSARİ *, Melike SAKİN-YILMAZER (2018), YEREL YEMEKLERİN ZİYARETÇİ MOTİVASYONUNA ETKİSİ, International Journal of Contemporary Tourism Research 1, 68 – 77.

Özlem YATKIN, Melike SAKİN-YILMAZER (2018), KISMİ PİŞİRİLMİŞ BUĞDAYIN KULLANIM OLANAKLARI, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: Ek.1, Bahar: 360-370.

Özlem YATKIN, Melike SAKİN-YILMAZER (2017), TURİZM ALANINDA VE YİYECEK İÇECEK BÖLÜMLERİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU İLE İŞ DOYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ, International Journal of Contemporary Tourism Research 1, 8 – 16.

Nazım Çokişler, Aytuğ Arslan, Dilek Elvan Çokişler, Silahlı Çatışmaların Somut Kültürel Miras Üzerindeki Etkilerinin Turizm Bağlamında Değerlendirilmesi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016, 15-25.

Erbay, Z., Baş, D., Kendirci,P., Çam, M., Kelebek, H., Salum, P., Selli, S., 2016. Lezzet Katkısı olarak Peynir ve Enzim Modifiye Peynir Tekniğinde Güncel Durum, Akademik Gıda 14(2), 209-217.

MERT NIHAT,GÜLER MEHMET EMRE,MERT Gülbin (2016). Toplum Saglıgı Merkezinde Çalısan Saglık Personelinin Tükenmislik ve Is Doyumu Düzeyleri Arasındaki Iliski. Dayanısma, 121(1), 8- 16. (Kontrol No: 2655993)

ÇAVUS ÖZGÜR HAKAN,AKKUS GÜLSAH (2015). TURIZM SEKTÖRÜNDE IS KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ ANALIZI. Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi, 8(41), 1195-1202. (Kontrol No: 2024862)

AKKUS GÜLSAH,KARACA YILMAZ SÜKRAN,POLAT GÜLDEN (2015). Miras Farkındalıgı ve Deneyimi: Üniversite Ögrencilerine Yönelik Kesifsel Bir Çalısma. Akademik Bakıs Dergisi, 3(50), 71-81. (Kontrol No: 2026193)

GÜNDÜZ HATICE,GÜLER MEHMET EMRE (2015). Termal Turizm Isletmelerinde Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri Kullanılarak Uygun Tedarikçinin Seçilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30(1), 203-222. (Kontrol No: 1969398)

Sarıbaş, Ö. ve Yılmaz, Y. (2013) “Destinasyon Pazarlamasında Farklılaşan Turist Davranışlarıyla Birlikte Film ve Dizi Sektörünün Rolü” Pi: Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi

Kömürcü Simge, Öter Zafer (2013).  Türkiye'nin Destinasyon Olarak Pazarlanmasında Dizi ve Filmlerin Rolü. Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi(Ulusal)(Hakemsiz)(Özgün Makale) (Yayın No: 801916)
Menüyü Kapat