İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Yayınlar - Ulusal Bildiriler

Yatkın, Ö., Sakin-Yılmazer, M. (2018) Kısmi Pişirilmiş Buğdayın Kullanım Olanakları, Gastronomi Turizmi Kongresi, 22-25 Mart, Ankara.

Kargiglioğlu, Ş. ve A. Akbaba, “Yerli Gastroturistlerin Eğitim Seviyeleri ve Yaş Gruplarına Göre Destinasyondaki Gastronomi Turizmi Etkinliklerine Katılımları: Gaziantep'i Ziyaret Eden Gastroturistler Üzerine Bir Araştırma”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4 (1), 87-95 (2016).

Yatkın, Ö., Yılmazer, M. (2016). Konaklama İşletmelerinde Yiyecek İçecek Bölümü Çalışanlarının İş Doyumu ile Tükenmişlik Düzeyi: Kuşadası’nda Faaliyet Gösteren 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama. Nevşehir Hacı Bektaşi Üniversitesi 8. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2016, Avanos/NEVŞEHİR (Bildiri Özeti).

Sarıbaş, Ö. Kömürcü, S. ve Güler, M.E., “Yavaş Şehirlerde Yaşayan Gençlerin Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Algıları, Seferihisar Örneği” Doğu Karadeniz Bölgesi, Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Gümüşhane, (2015) (Yayın No:2009023)

Ülkü, M., Z. Öter.  2015. Graf Teori ile İstanbul Kapalı Çarşı’da Seyahat Acentası ve Turist Rehberlerine Yönelik Optimal Güzergah Denemesi, 16. Ulusal Turizm Kongresi, 12-14 Kasım, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Bildiri Kitabı, Çanakkale. ss. 1062-1072.

ÇOKİŞLER,  Nazım & Ali TÜRKER. (2015).  “Mutfak Kültürünün Turizm Ürünü Olarak Kullanım Etkinliğinin İncelenmesi: Ayder Turizm Merkezi Örneği”, Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 585-598.

ÇOKİŞLER, Nazım & Dilek Elvan ÇOKİŞLER. (2015).  “Sürdürülebilir Kalkınma Kavramının Eleştirel Bir Analizi”, Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 145-154.

GÜNDÜZ HATICE,GÜLER MEHMET EMRE (2015). Pamukkale Destinasyonunda Bulunan Saglık Bakanlıgı Belgeli Otellerde Yiyecek-Içecek Yönünden Müsteri Memnuniyeti. 4.Dogu Akdeniz Turizm Sempozyumu, (Yayın No:2008940)

Şekerli, S., Z. Öter.  2015. Yeşil Pazarlama ve Çevre Yönetim Sistemi Belgeli Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, 16. Ulusal Turizm Kongresi, 12-14 Kasım, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Bildiri Kitabı, Çanakkale, ss. 518-534.

Gelen, Ö., Yılmazer Sakin, M. (2015). Yöresel Bir Lezzet Olan Keşkeğin Bilinirliğinin Araştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi 4. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 17 Nisan-Hatay, 36 (Bildiri Özeti).

Akbaba, A., “Destinasyon Geliştirme ve Küçük Ölçekli Turizm İşletmeleri: Sandıklı Üzerine Bir Değerlendirme”, Marka Kent Sandıklı Sempozyumu, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bildiri Kitabı, 329-345, Afyon, Sandıklı, 15-18 Ekim 2014.

ÇOKİŞLER, Nazım & Zafer ÖTER. (2014). “Türkiye’de Turist Rehberliği Eğitimi Veren Eğitim Kurumlarına Yönelik Bir Araştırma”, 15. Ulusal Turizm Kongresi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, 13-16 Kasım 2014, Ankara.

Çokişler, N., Z. Öter. 2014. Türkiye’de Turist Rehberliği Eğitimi Veren Eğitim Kurumlarına Yönelik Bir Araştırma, “15. Ulusal Turizm Kongresi, Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 13-16 Kasım Bildiri Kitabı”, Ankara, ss. 196-209.

Yalçın, C., Z. Öter, S. Çelik. 2014. Müzikal Etkinliklerin Kısıtlanan Kültür Turizmini Geliştirmek İçin Kullanımı: Bodrum Örneği, “15. Ulusal Turizm Kongresi, Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 13-16 Kasım Bildiri Kitabı”, Ankara, ss. 796-808.

AKKUS GÜLSAH,KARACA YILMAZ SÜKRAN,POLAT GÜLDEN (2014). Miras Farkındalıgı ve Deneyimi: Üniversite Ögrencilerine Yönelik Kesifsel Bir Çalısma. 19. Ulusal Pazarlama Kongresi, 571-579., (Yayın No:2478151)

AKKUS GÜLSAH (2014). Yemek Turizmine Katılma Niyeti: Planlı Davranıs Teorisi Kapsamında Bir Uygulama. 14. Ulusal Turizm Kongresi, 666-684., (Yayın No:549120)

Akbaba,A., “Küçük Ölçekli Turizm İşletmelerinde İşletme Performansı: Akçakoca’da Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(25), 17-56 (2013).

Özer, E. Z. ve A. Akbaba, “Coğrafi İşaretlemeli Yöresel Yiyecek ve İçeceklerin Kırsal Turizmdeki Rolü”, 2. Yöresel Ürünler Sempozyumu Ve Uluslararası Kültür/Sanat Etkinlikleri, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Yöresel Ürünleri Koruma ve Tanıtma Derneği, Bildiri Kitabı (Basım Aşamasında), Antalya, 14-17 Kasım 2013.

Köstepen Ali, Kömürcü Simge, Çetinkaya Mehmet Yavuz (2013).  ETKİNLİK TURİZMİ KAPSAMINDA EXPO 2020 ADAYLIĞI SÜRECİNDE ADAY ŞEHİRLER VE İZMİR’İN ADAYLIK SÜRECİNDEKİ HAZIRLANMA SÜRECİNE İLİŞKİN SAHA ÇALIŞMASI.  1. Genç Bilim Adamları Sempozyumu, (Yayın No:802368)

KÖMÜRCÜ SİMGE (2012).  Otel İşletmelerinde Çalışan Kadınların İşten Ayrılma Eğilimlerinde İşyerinde Romantizmin Ardılları: Cinsel Tacizin Rolü”.  6. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi 2012, (Yayın No:801327)

 

Menüyü Kapat