Dekanın Mesajı


Sevgili Öğrenciler,

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Turizm Fakültesi olarak Üniversitemizin misyon, vizyon ve temel değerleri doğrultusunda ve bilimin ışığında çok yönlü ve kaliteli bir eğitim ve öğretimle öğrencilerimizi hem akademik hem de mesleki olarak geliştirmeyi, bilimsel bilginin arayışı içerisinde araştırma faaliyetlerinde bulunarak insanlığa hizmet etmeyi hedeflemekteyiz. Hedeflerimize ulaşmak için farklı disiplinlerdeki yaklaşımlardan faydalanarak eğitim, öğretim ve araştırma programlarımızı zenginleştirmekteyiz.

 

Turizm endüstrisinde deneyim kazanmak mesleki gelişim ve ilerleme açısından önem arz etmektedir. Sektörle işbirliği temelli ilişkilerimiz ile Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerimizde yetişen nitelikli öğrencilerimizin mezun olmadan sektörde deneyim kazanmasına olanak sağlamaktayız. Bu sayede hem sektörle kurulan ilişkiler hem de öğrencilerimizin ve mezunlarımızın bireysel ve mesleki yetkinlikleriyle sektörde tanınan seçkin bir fakülte haline gelmekteyiz.

 

Sizleri Üniversitemizi, Fakültemizi, eğitim ve araştırma programlarımızı daha yakından tanımaya davet ediyorum.

 

Prof. Dr. Mehmet Emre GÜLER
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Turizm Fakültesi Dekanı