İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Dekan

Prof. Dr. Mehmet Emre GÜLER

E-posta: memre.guler@ikc.edu.tr

Dahili         : 6700

Dr. Mehmet Emre GÜLER Ankara doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. 2002 yılında Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünden mezun olan Dr. GÜLER,  2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Endüstri İşletmeciliği Bilim Dalı’nda yüksek lisans programını tamamlamış ve 2010 yılında da Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Doktora Programını tamamlayarak doktora derecesini almıştır. Halen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümünde görev yapan öğretim üyesinin Turizm araştırmaları, üretim yönetimi, sayısal karar verme yöntemleri ve proje yönetimi konularında çeşitli bilimsel yayınları vardır.

Menüyü Kapat