Dekanın Mesajı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 22.07.2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca kurulmuştur. 

Turizm alanında lider bir eğitim kurumu olma vizyonu ile yola çıkan Fakültemiz, eğitim, araştırma ve sektör işbirliği ile Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Rekreasyon Yönetimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanlarında nitelikli insan kaynağı yetiştirme yolunda donanımlı akademik ve idari personeli ile hizmetlerini şekillendirmektedir. Bu vizyon ve amaç çerçevesinde çalışmalarını yürüten Fakültemiz kendine güvenen, potansiyelinin bilincinde, öğrenmeyi bilen, çok yönlü düşünebilen, girişimci, sadece bugünün değil yarınların gereklerini de karşılayacak bilgi ve becerilerle donatılmış, takım halinde çalışmayı bilen bireyler yetiştirmeği amaçlamaktadır. En son teknolojiler dikkate alınarak oluşturulan kütüphane, bilgisayar laboratuvarı, uygulama mutfağı, uygulama restorantı, uygulama konukevi ve derslikleri öğrencilerimizin gelişimini desteklemektedir. 

Fakültemizde görev yapan akademik personelimizin özgeçmişleri incelendiğinde her birinin çok sağlam bir eğitim alt yapısına, üstün niteliklere ve entelektüel derinliğe sahip oldukları görülmektedir. Akademik kadromuzun yürüttüğü projeler, araştırmalar, bilimsel yayınlar bu farkı belirgin bir biçimde göz önüne koymaktadır. İzmir’in en genç devlet üniversitesi ve turizm fakültesi olmasına rağmen, ÖSYM tarafından yapılan Merkezi Yerleştirme sonuçlarına göre Fakültemizin tüm bölümlerinin, Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında ilk 5’te yer alması bir tesadüf değil, sahip olunan potansiyel ve başarının bir göstergesidir.

Doğru yerde, doğru insanlarla, doğru hedeflere ilerlerken fark yaratmak ve yeni standartlar oluşturmak için sizleri de bu takımın bir parçası olmaya davet ediyorum.

Saygılarımla

Prof. Dr. Atilla AKBABA


Başa Dön