Dekan Yardımcıları

Doç. Dr. Melike YILMAZER

E-posta : melike.sakin.yilmazer@ikc.edu.tr

Dahili         : 6717

Dr. Melike YILMAZER İzmir doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. 1996 yılında Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü’nden derece ile mezun oldu. 1998 yılında Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisans programını tamamladı. 2005 yılında Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı’nı tamamlayarak doktora derecesini aldı. Halen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde görev yapan öğretim üyesinin gıda işleme mühendisliği ve gastronomi alanında çeşitli bilimsel yayınları vardır. Dr. Melike YILMAZER evli ve bir kız çocuğu annesidir.

 

Prof. Dr. Mehmet Emre GÜLER

E-posta: memre.guler@ikc.edu.tr

Dahili         : 6716

Dr. Mehmet Emre GÜLER Ankara doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. 2002 yılında Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünden mezun olan Dr. GÜLER,  2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Endüstri İşletmeciliği Bilim Dalı’nda yüksek lisans programını tamamlamış ve 2010 yılında da Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Doktora Programını tamamlayarak doktora derecesini almıştır. Halen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümünde görev yapan öğretim üyesinin üretim yönetimi, sayısal karar verme yöntemleri ve proje yönetimi konularında çeşitli bilimsel yayınları vardır.


Başa Dön