İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Dekan Yardımcıları

Dr. Öğretim Üyesi Perihan KENDİRCİ

 

E-posta: perihan.kendirci@ikc.edu.tr

Dahili         : 6720

Dr. Perihan Kendirci Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden 1999 yılında mezun olmuş, aynı yıl Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümünde “Tahsisli Araştırma Görevlisi” olarak çalışmaya başlamıştır. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalında “Kefir ve Kefir Tanesinde Aflatoksin M1 Tayin Yönteminin Geliştirilmesi ve Kontamine Sütlerden Kefire ve Kefir Tanelerine Aflatoksin M1 Geçişinin Araştırılması” konulu tez çalışmasını tamamlayarak 2002 yılında yüksek lisanstan mezun olmuştur. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı doktora programı kapsamında “Ülkemizde Yetiştirilen Bazı Antepfıstığı Çeşitlerinin Lezzet Özelliklerinin Belirlenmesi ve Kavurma İşleminin Bu Özelliklere Etkisinin İncelenmesi” başlıklı doktora tezini 2008 tarihinde tamamlayarak doktor unvanı almaya hak kazanmıştır. 2015 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi kadrosuyla göreve başlamıştır. Halen bu bölümde akademik kariyerine devam etmektedir.  

Dr. Öğretim Üyesi Simge KÖMÜRCÜ

E-posta: simge.komurcu@ikc.edu.tr

Dahili         : 6751

Dr. Simge Kömürcü ilk, orta ve lise öğrenimini İzmir'de tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümünden 2009 yılında mezun olmuştur. 2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansa başlamış olup, “Otel İşletmelerinde Çalışan Kadınların İşten Ayrılma Eğilimlerinde İşyerinde Romantizmin Ardılları: Cinsel Tacizin Rolü” konulu tez çalışmasını 2011 yılında tamamlayarak Yüksek Lisans programından mezun olmuştur. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalında Doktora programına devam etmiş olup “Etkinlik Turizmi ve İnanç Turizmi Paradoksu: Turizm Yazınında İnanç Etkinliklerinin Kavramsal Analizi ve Konumlandırılması” konulu tez çalışmasını 2017 yılında tamamlayarak doktor unvanı almaya hak kazanmıştır. 07 Şubat 2012 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümünde Araştırma Görevlisi kadrosuyla göreve başlamış olup 2017 yılından bu yana Turizm İşletmeciliği Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak akademik kariyerine devam etmektedir.

Menüyü Kapat