İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Vizyon-Misyon-Değerler

Vizyon: Turizm alanında lider bir eğitim kurumu olmak.

Misyon: Eğitim, araştırma ve sektör işbirliği ile turizm işletmeciliği, turizm rehberliği ve gastronomi ve mutfak sanatlarında nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir.

Değerler: Dürüstlük, Adalet, Liderlik, Akademik ve İdari Mükemmellik, Sorumluluk Bilinci , Yenilikçilik, Katılımcılık, Toplumsal Sorumluluk, Sürekli Eğitim-Öğretim, Etik Değerlere Bağlı Kalmak, Liyakat, Kurum Aidiyetine Sahip Olmak, Hoşgörülü Olmak, İdealist Olmak, Fırsat Eşitliği, İfade Özgürlüğü, Hukukun Üstünlüğü, İnsan Hakları, Bilimsel Etik Kurallar, Yaratıcı Düşünce, Kaliteli Çalışma Hayatı, Katılımcı Yönetim Anlayışı, Çalışanlar, Öğrenciler ve Diğer Paydaşların Memnuniyeti, Performansa Dayalı İnsan Kaynakları Değerlendirmesi, Çevreye duyarlılık, Bilgi üretimi.

Menüyü Kapat