İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Stratejik Hedefler

Eğitim-Öğretim Stratejileri:

1. Eğitim ve öğretim programlarının geliştirilmesi
2. Öğretim kalitesinin artırılması
3. Eğitimde uluslararası işbirliğinin sağlanması
4. Öğrenciye yönelik hizmetlerin geliştirilmesi

Bilimsel Araştırma Stratejileri:

1. Fakültenin bilimsel yayın konumunun yükseltilmesi
2. Bilimsel yayın kalitesinin artırılması
3. Yurt içi ve yurt dışı ortak araştırmaların artırılması
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Stratejileri:
1. Fakülte imajının geliştirilmesi
2. Potansiyel fakülte öğrencilerine etkin tanıtım yapılması
3. Paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi

Alt Yapı Geliştirme Stratejileri:

1. Alt yapı eksikliklerinin giderilmesi
2. Donanım eksikliklerinin giderilmesi
İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejileri:
1. Personelin nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi
2. Çalışma hayatı kalitesinin artırılması

Çevre ve Sosyal Sorumluluk Stratejileri:

1. Çevreye duyarlı yönetim anlayışının geliştirilmesi
2. Çalışanların ve öğrencilerin çevre konusunda eğitilmesi
3. Çevre ile ilgili kulüplerle aktif işbirliği
4. Paydaşlara karşı sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi

Menüyü Kapat