İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Turizm Rehberliği

Seyahat ve ulaşım sektörleri dünyanın her bölgesinde hızlı bir şekilde gelişmektedir. Bu bağlamda, artan turist talebini memnun edebilecek kalifiye ve nitelikli turist rehberlerine duyulan ihtiyaç bu gelişme ile ortaya çıkmaktadır. Turizm Rehberliği Bölümünün temel amacı turistler tarafından temel turistik çekicilik ve değer olarak kabul edilen kültürel ve doğal turizm çekiciliklerini tanıtacak adaylara eğitim sağlamaktır. Turizm sektöründe önemli bir rol oynayan seyahat acentelerine ve tur oparatörlerine kalifiye elaman yetiştirmek bu programın bir diğer amacıdır.

Menüyü Kapat