Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Turizm sektörünün birçok ülkede sürekli gelişim göstermesi ve yiyecek ve içeceklerin üretimi ve servisinin sektör için temel gelir kaynakları olduğundan dolayı, nitelikli işgücüne olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün temel amacı kendine güvenen, duyarlı ve uluslararası anlamda rekabet edebilecek kapasiteye sahip geleceğin şeflerini yetiştirmektir. Geleneksel ve otantik anlamda mutfakların gelişmesine katkı yapılırken, bu sürecin muhtemel bir sonucu olarak destinasyona daha fazla turist gelmesi sağlanacaktır.

 


Başa Dön