İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Turizm İşletmeciliği (Bölüm Araştırmaları)

Öğretim Üyesi

Araştırma Alanı

 Prof. Dr. Cengiz DEMİR

 Yönetim ve Organizasyon, Rekreasyon, Turizm ve Çevre

Prof. Dr. Mehmet Emre GÜLER

 Karar Verme Teknikleri, Üretim / İşlemler Yönetimi, Proje Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah AKKUŞ

 Turizm Pazarlaması, Yönetim

Dr. Öğr. Üyesi Seda SÜER

Yatırımlar ve Portföy Yönetimi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Finansal Risk Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Simge KÖMÜRCÜ

 Etkinlik Yönetimi, Alternatif Turizm, İnanç Turizmi, Turizm ve Çevre
Dr. Öğr. Üyesi Emrullah ERUL

Turizm Araştırmaları

Araştırma Görevlisi

Araştırma Alanı

 Araş. Gör. Buğcan Güvenol

Turizm Pazarlaması, Alternatif Turizm

Menüyü Kapat