İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Tamamlanan Projeler

Doç. Dr. M.Emre Güler, Araş. Gör. Özgür Sarıbaş, Araş. Gör. Simge Kömürcü (2017 - 2018)- Çalışanların İşe Karşı Duygu Durumlarının Sternberg'in Aşk Kuramıyla Belirlenmesi: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma - BAP Projesi.

Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Mutfak Laboratuvarında Geleneksel Gıda Maddelerimizden Tarhana Üretiminin Gerçekleştirilmesi Üzerine Bir Çalışma (2016): Doç.Dr. Melike Sakin Yılmazer, Prof. Dr. Atilla Akbaba ve Prof. Dr. Cengiz Demir, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü 2014-1-TUR-06 numaralı proje

İzmir İlinin Medikal Turizm Potansiyelinin Tespiti, BAP (2015): Doç.Dr. Zafer Öter - Araş. Gör. Ali Köstepen, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı Tez Projesi

Rehberli Turlarda Turist Memnuniyetinde Tur Rehberlerinin Rolü ve Tekrar Ziyaret Niyetine Olan Etkisi: İstanbul’da Bir Araştırma (İngilizce Tez), BAP (2015): Doç. Dr. Zafer Öter - Araş. Gör. Mehmet Yavuz Çetinkaya, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, İngilizce Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı Tez Projesi.

Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımı Etkileyen Unsurlar: Antalya ve İzmir Örneği, BAP (2015): Prof. Dr. Cengiz Demir - Araş. Gör. Özgür Sarıbaş, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı Tez Projesi.

2014-2015: Proje No: 2014-1-TUR-24, Doğu Karadeniz Kültürel Mirasının Turizmde Yeterince Kullanılamaması Sorununa Seyahat Acenteleri Perspektifinden Bir Bakış (Proje yürütücüsü)

 

Menüyü Kapat