İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ; 

Üniversitemizin misyonu, vizyonu ve yükseköğretimin gerektirdiği temel ve evrensel değerler çerçevesinde, stratejik plan ile belirlenen Eğitim-Öğretim, AR-GE ve Girişimcilik, Toplumsal Katkı ve Yönetim Hizmetleri faaliyetlerine ait proseslerin işletiminde;

  • Uluslararası standartlarda bilim, teknoloji ve sanat ile yüksek katma değer sağlayan AR-GE ve Girişimcilik projeleri geliştirmeyi,
  • Değişen dünya şartlarına göre mesleğinin gerektirdiği yetkinliklerle donatılmış, bilinç düzeyi yüksek, ahlaki ve mesleki etik değerlere sahip bireyler yetiştirmeyi,
  • Ulusal ve uluslararası başarılar ile yaşadığımız toplumun bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimini en üst düzeye çıkarmayı,
  • Performans odaklı, ekip ruhu ve uyumuna sahip, bireysel gelişimin sürekliliğine inanan, verimli bir insan kaynağı oluşturmayı,

Temel ilke edinerek iç ve dış tüm paydaşların tam katılımını ve yüksek memnuniyetini sağlayarak; sürekli gelişim, iyileştirme ve sürdürülebilirlik prensibi yanında, risk ve fırsatları dikkate alan, şeffaf ve hesap verebilir, etik ilkelere bağlı, etkin ve etkili yönetim ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla,

Misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma odaklı stratejik yönelimi destekleyen, ulusal ve uluslararası zeminde kabul görmüş bir Araştırma Üniversitesi tesis etmektir.

Üniversitemiz Kalite Politikasına ulaşmak için tıklayınız.

Menüyü Kapat