İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Bölümler

Turizm İşletmeciliği

Dünya turizminin istikrarlı bir şekilde gelişmesi birçok ülke ekonomisi açısından en önemli gelir kaynaklarından bir tanesidir. Her geçen gün gelen turist sayısında artış yaşanırken, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bünyesinde açılan Turizm İşletmeciliği Bölümü gelecekte turizm sektörünün ihtiyaç duyacağı kalifiye işgücünü sağlamayı amaçlamaktadır.Bunun yanı sıra, bu bölümden mezun olan öğrenciler kendi alanlarında teorik bilgi ve pratik becerilerle donatılmış, en az bir yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilen ve otelcilik sektörünün taleplerine cevap verebilecek profesyoneller olacaklardır.Mezun olan öğrenciler hizmet sektöründe faaliyet gösteren restoranlardan ticari hava yolu şirketlerine, büyük yolcu gemilerinden hastanelere ve diğer benzeri işletmelerden oluşan geniş bir istihdam şansına sahip olacaklardır.

Turizm Rehberliği

Seyahat ve ulaşım sektörleri dünyanın her bölgesinde hızlı bir şekilde gelişmektedir. Bu bağlamda, artan turist talebini memnun edebilecek kalifiye ve nitelikli turist rehberlerine duyulan ihtiyaç bu gelişme ile ortaya çıkmaktadır. Turizm Rehberliği Bölümünün temel amacı turistler tarafından temel turistik çekicilik ve deeğer olarak kabul edilen kültürel ve doğal turizm çekiciliklerini tanıtıcak adaylara eğitim sağlamaktır. Turizm sektöründe önemli bir rol oynayan seyahat acentelerine ve tur oparatörlerine kalifiye elaman yetiştirmek bu programın bir diğer amacıdır.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Turizm sektörünün birçok ülkede sürekli gelişim göstermesi ve yiyecek ve içeceklerin üretimi ve servisinin sektör için temel gelir kaynakları olduğundan dolayı, nitelikli işgücüne olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün temel amacı kendine güvenen, duyarlı ve uluslararası anlamda rekabet edebilecek kapasiteye sahip geleceğin şeflerini yetiştirmektir. Geleneksel ve otantik anlamda mutfakların gelişmesine katkı yapılırken, bu sürecin muhtemel bir sonucu olarak destinasyona daha fazla turist gelmesi sağlanacaktır. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
 

Rekreasyon Yönetimi

Rekreasyon bireylerin kendilerini hem fiziksel hem de ruhsal olarak zinde tutmak için boş zamanlarını değerlendirdikleri abir aktivite olarak kabul edilmektedir. Rekreasyon Yönetimi Bölümü’nün temel amacı hem özel hem de kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü yetiştirmektir. Bölüm mezunları güçlü iletişim becerilerine sahip etkili liderlik özellikleri yanında alanlarındaki güncel gelişmeleri takip edebilecek konumda olacaklardır.

Menüyü Kapat