İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Toplumsal Katkı Politikamız

TOPLUMSAL KATKI POLİTİKAMIZ;

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ); misyonu, vizyonu, temel değerleri ve kalite politikası çerçevesinde faaliyetlerini toplumsal katkı odaklı olarak yürütmektedir. Bünyesinde bulundurduğu akademik birimler ve uygulama ve araştırma merkezleri ile toplum ihtiyaçları multidisipliner bir perspektiften değerlendirilmekte;  sonuçları ulusal ve uluslararası platformlarda ele alınmaktadır.

İKÇÜ:

  • Toplumsal duyarlılık ilkesini yaygınlaştırıcı bir vizyon ile benimsemekte; toplum ile sivil toplum kuruluşlarını bir köprü şeklinde birleştiren ve sosyal bilimleri, insanlığa hizmet politikası ile bütünleştiren,
  • Topluma hizmet anlayışını sağlık bilimlerinin tüm alanlarında öncelikli seviyede uygulayan ve farkındalık çalışmaları kapsamında öncülük ilkesini benimseyen,
  • Bilime ve insanlığa fayda sağlayarak yaşam boyu öğrenmelerini teşvik edecek, doğaya saygılı, çevreye duyarlı, gözlemci, çözüm odaklı ve inovatif niteliklerini ön plana çıkaran; fen bilimlerini toplumun ve insanlığın yararına kullanmayı görev edinen,

Hem iç hem de dış paydaşlarının toplumsal gereksinimlerine yenilikçi çözümler getirmeyi, iletişimde devamlılığı sağlamayı ve bu hizmetlerini kültürel, sosyal ve sanatsal etkinliklerle desteklemeyi hedefleyen bir toplumsal katkı politikası izlemektedir.

Üniversitemiz Toplumsal Katkı Politikasına ulaşmak için tıklayınız.

Menüyü Kapat