İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

İnsan Kaynakları Politikamız

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ;

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ)’nin misyonu, vizyonu ve yükseköğretimin gerektirdiği temel ve evrensel değerler çerçevesinde, nitelikli insan kaynağının istihdamı, çalışma şartları ve nitelikleri, performans değerlendirmesi, eğitimi, atama ve terler ile kariyer planlamasının sağlanması ve diğer özlük hakları doğrultusunda çalışan bağlılığını sağlayarak ulusal ve uluslararası alanlarda tercih edilen üniversite olmak amacıyla;

√ Üniversitenin stratejik amaçları doğrultusunda nitelikli insan kaynaklarını kuruma kazandırmayı,

√ Doğru insan kaynaklarının doğru pozisyonlarda istihdam edilmesini sağlamayı,

√ İnsan kaynaklarının niteliksel gelişimini eğitim ve kariyer planları ile desteklemeyi,

√ Akademik ve idari personelin özlük haklarını yasa, yönetmelik ve uygulama esasları doğrultusunda korumayı ve izlemeyi,

√ Güçlü kurum kültürü oluşturarak çalışanların motivasyonlarını ve bağlılıklarını arttırmayı,

√ Liyakate ve performansa dayalı istihdam, atama/terfi ve takdir ile akademik ve idari personelin kurumsal aidiyetini güçlendirmeyi,

√ Şefaf, adil, katılımcı, eşitlikçi ve güven odaklı bir çalışma ortamı ile çok yönlü iletişim ve yönetişim anlayışını uygulamayı,

Temel ilke edinerek, kurumsal amaçlara ulaşmada katkı sağlayacak insan kaynakları politikaları ve uygulamaları geliştiren ve etkin insan kaynakları planlaması ile ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet gücünü arttıran yönetim anlayışıyla,

Akademik ve idari alanda yetenekleri cezbeden, geliştiren ve muhafaza eden insan kaynakları stratejisi doğrultusunda, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ruhunu yansıtan, kurum kültürü ve bağlılığı güçlü, mutlu, verimli, başarılı insan kaynaklarını oluşturmaktır.

Üniversitemiz İnsan Kaynakları Politikasına ulaşmak için tıklayınız.

Menüyü Kapat