İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Yayınlar - Uluslararası Bildiriler

Yıdız, Ö.E. and Sarıbaş, Ö. (2019). “Senses and Local Food: The Case of Gaziantep”, Business & Organization Research Conference (BOR) ”, Eylül 2019, İzmir.

Nisari, M. A., Sakin-Yılmazer, M. (2019) Yerel Yemek ve Turist Motivasyonunun Analizi, III. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, 24 – 28 Nisan, Marmaris (Bildiri Özeti).

SONUÇ NIL (2019). Conformity of Hospitality Services to Accessibility and Technology Goals of Sustainability: Izmir Case. International Hospitality Management Symposium (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4860803)

SONUÇ NIL (2019). Destination Branding Via Perspectives of Residents: The Case of Izmir City. Current Issues in Tourism Symposium 2019 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5012288)

Sakin-Yılmazer, M., Akbaba, A., Demir, C. (2018) Geleneksel Gıda Maddelerimizden Tarhana Üzerine Bir Çalışma, VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 20-21 Nisan, İskenderun (Tam Metin).

Akbaba, A., Sarıbaş, Ö. ve Kömürcü, S. (2017) “Turizmde Sosyal Girişimcilik ve Sürdürülebilir Toplumsal Gelişme İlişkisine Yönelik Örnek Olay İncelemesi: Tatuta (Tarım, Turizm, Takas) Projesi”, 8. International Congress on Entepreneurship (ICE2017). Temmuz 2017. Balıkesir.

Aytuğ Arslan, Nazım Çokişler, Birgi Turizm Potansiyelinin Seyahat Acenteleri Açısından Değerlendirilmesi, II. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators, Selçuk Üniversitesi, 05-07 Mayıs, Konya, Türkiye, 2016.

Kömürcü, S., Sarıbaş, Ö. and Guler, M.E.  (2016) “Five Senses of the Cities and the Impact on Tourism: Case of Izmir” II. Eurasia İnternational Tourism Congress (EITOC), May 2016, Konya, Turkey

AKKUS GÜLSAH (2016). An Analysis of Accidents at work in “Core” Tourism Industries. 8th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, 69-73. (Tam metin bildiri) (Yayın No:2897134)

Demir, C. and Sarıbaş, Ö. (2016) “Risk as a Motivation in Terms of Sport and Adventure Tourism Activities” II. Eurasia İnternational Tourism Congress (EITOC), May 2016, Konya, Turkey

Pak, Ö., Z. Öter, 2016. Turizm Meslek Liselerinde Zorunlu Stajlar: Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Bir İnceleme, 8. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiri Kitabı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi & Anatolia Bilimsel Araştırmalar Dergisi, Nevşehir, 29-30 Nisan.

Öter, Z., S. Yesüğey, Ö. Tolga. 2016. Gastronomic Cultural Heritage Valorization in Çeşme (Cyssus) Peninsula: The Case of Germiyan as the First Turkish “Slow Food Village, III. International Çeşme-Chios History, Culture and Tourism Symposium, 03-04 Nov. 2016, Proceedings, pp. 271-285.

Zağralı, E. ve A. Akbaba, “Turistlerin Destinasyon Seçiminde Rol Oynayan Bir Etken Olarak Yerel Mutfaklar: İzmir Yarımadası’nı Ziyaret Eden Turistlerin Algılamaları Üzerine Bir Araştırma”, Proc. 2. International Congress of Tourism and Mangement Researches, 25-36, Adra Yayıncılık, Sakarya Üniversitesi, Kuşadası, 1-3 Mayıs 2015.

Aytuğ Arslan, Ancient Quarries at Kurşunlu in Lycaonia (Turkey), Asmosia XI Conference, Association for the Study of Marble & Other Stones in Antiquity,18.05-22.05, Split, Hırvatistan, 2015.

Aytuğ Arslan, Erkan Akgöz, Çin Pazarında Türkiye'nin Yeri Üzerine Bir Değerlendirme: Çin Dış Turizm Kalite Hizmet Sertifikası Programı, Selçuk Üniversitesi, 28-30 Mayıs, Konya, Türkiye, 2015.

Gelen, Ö., Sakin- Yılmazer, M. (2015) Yöresel Bir Lezzet Olan Keşkeğin Bilinirliğinin Araştırılması, 4. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 17 Nisan-Hatay, 36 (Bildiri Özeti).

Erkan Akgöz, Aytuğ Arslan, Hacer Derya Akkirpi, Turizm İşletmelerinin İtibar Yönetiminde Yeşil Yıldız Uygulamasının Önemi, Selçuk Üniversitesi, 28-30 Mayıs, Konya, Türkiye, 2015.

ÇOKİŞLER, Nazım.  (2015).  “ ‘Modern İpek Yolu Ortak Tur Projesi’nin Hayata Geçirilmesi İçin Bir Öneri: İpek Yolu Kültürel Miras Uzman Rehber Eğitim ve Sertifika Programı”,  I. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 15-24.

ÇOKİŞLER, Nazım.  (2015).  “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Paket Turlarda Kullanımı Konusuna Seyahat Acentelerinin Bakış Açıları: Karadeniz Turları Örneği”, I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators (EITOC-2015), 2, 606-616.

IRIGÜLER FERAY,GÜLER MEHMET EMRE (2015). Professional Tourist Guides’ Perceptions on Gastronomy Tourism in Turkey. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi (Özet bildiri)(Yayın No: 2009170)

AKKUS GÜLSAH,AKKUS ÜLKÜ (2015). A SWOT Analysis of Arguvan Türkü Festival. RSA Tourism Research Network Workshop Metropolitan Tourism Experience Development: Diversion and Connectivity, 209-219. (Tam metin bildiri)(Yayın No:2034338)

SARIBAŞ, Ö. and DEMİR, C. (2015) “Impact of Demographic Characteristics on Participation of Recreation Activities: Case of Antalya and Izmir” I. Eurasia İnternational Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators (EITOC), May 2015, Konya, Turkey

Gelen, Ö., Güler, M. E. (2015).  Elektronik Ortamda Yapılan Çevrimiçi Yorumlara Dayanarak Tüketicilerin Yiyecek–İçecek İşletmelerinden Duydukları Memnuniyetlerin ve Beklentilerin Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi: Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler, 28-30 Mayıs-Konya, 501-516 (Tam Metin).

PALABIYIK FATMA,GÜLER MEHMET EMRE (2015). Izmir Ilindeki 4 ve 5 Yıldızlı Konaklama Isletmelerinde Çalısanların Psikolojik Siddet (Mobbing) Algıları. I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi, Selçuk Üniversitesi (Tam metin bildiri)(Yayın No:2008884)

Cetinkaya, M.Y., Z. Öter. 2014. Role of tourist guides on tourist satisfaction level in guided tours and impact on re-visiting intention: a research in Istanbul, 7th International Tourism Congress: The Image and Sustainability of Tourist Destinations, 2-4 December, Sultan Qaboos University-Muscat, Sultanate of Oman.

Öter, Z., N. Sonuc. 2014. Cultural heritage interpretation in gender context: case of female tourist guides in Turkey, Heritage Tourism and Hospitality Conference, Istanbul Bogazici (Bosphorus) University, Proceedings Book, pp. 66-77.

AKKUS ÜLKÜ,AKKUS GÜLSAH,ANDAÇ FARUK (2014). SOKÜM Baglamında Arguvan Türküleri. Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi (Tam metin bildiri) (Yayın No:2897147)

AKKUS GÜLSAH (2014). An Evaluationary Work on Two Prevailing Research Methods: SEM and MR in the Context of Food Tourism. 7th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, 247-253. (Tam metin bildiri)(Yayın No:2897146)

Kurar, İ. ve A. Akbaba, “Tarsus İnanç Turizmi Potansiyeli ve Halkın İnanç Turizmine Bakışı”, Proc. 1st International Conference on Religious Tourism and Tolerence, 781-794, Aybil Yayınevi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, 9-12 Mayıs 2013.

Çakır, H. A. ve A. Akbaba, “Türkiye’nin Kutsal Yiyecekler ve İçecekler Açısından Turist Çekme Potansiyelinin İncelenmesi”, Proc. 1st International Conference on Religious Tourism and Tolerence, 1057-1062, Aybil Yayınevi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, 9-12 Mayıs 2013.

Sarıbaş, Ö., Z. Öter. 2013. Risk as a motivation in adventure tourism and its use in terms of tourism marketing, 8th Silk Road International Conference on "Development of Tourism in Black and Caspian Seas Regions", May 24-26, Tbilisi-Batumi, Georgia. Proceedings Book, pp. 53-57.

Özdoğan, O.N., Z. Öter. 2013, Keep Green While Growing: Sustainability Experiences From Turkish Hospitality Industry, Wyrzykowski J., Marak J. (Ed.) Tourism Role in The Regional Economy (Vol. 4): Regional Tourism Product - Theory And Practice, WSH, Wroclaw, pp.98-110.

Özdoğan, O.N., M. Hançer, Z. Öter. 2013. A debate on food cost and sustainability: the role of executive chefs in all inclusive hotel, The 11th Asia-Pacific CHRIE (APacCHRIE) Conference, Macau, SAR, China. May 21-24, University of Macau & Four Seasons Hotel Macau. (PolyU D.HTM Best Paper Award)

Köstepen, A., Z. Öter. 2013. Medical tourism potential in Turkey: The Case of Izmir City, 8th Silk Road International Conference on "Development of Tourism in Black and Caspian Seas Regions", May 24-26, Tbilisi-Batumi, Georgia. Proceedings Book, pp. 109-115.

Öter, Z., O.N. Özdoğan, M. Hançer. 2013. Why hotels should be environmentally friendly? A research on managerial perceptions, WHTER.ICES2013 World Conference on Hospitality, Tourism and Event Research & International Convention & Expo Summit, May 25-28, Bangkok, Thailand. Siam University & Millennium Hilton Bangkok Hotel.

Öter, Z., M.Y. Cetinkaya. 2013. Behavioral Differences of Muslim and Non-Muslim Visitors at Holy Sites: Case of Mother Mary House, International Conference on Religious Tourism and Tolerance-RTT2013, 09-12 May, Konya-Turkey, Proceedings, pp. 43-56.

Öter, Z. 2013. Alternative Tourism Types between Turkey and GCC States: Towards a Regional Win-Win Strategy, 3rd Arab-Turkish Congress of Social Sciences - Book of Abstracts ATCOSS2013, May 2-4, Istanbul University Convention Center, Beyazit-Istanbul, Turkey.

Kömürcü Simge, Günlü Ebru (2012).  Consequences of Workplace Romance for Women’s Turnover Intention at Hotels: The Role of Sexual Harassment.  6th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure 2012 (Özet bildiri)(Yayın No:801184)


 

Menüyü Kapat