Staj

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

Zorunlu Yaz Stajı en az 2 dönem ders aldıktan sonra yurtiçi veya yurtdışında turizm işletmesi belgesine sahip herhanbi bir işletmede yapılabilir (1.2.3. veya 4. senenin sonunda). Staj süresi en az 60 - en fazla 90 gündür. 

Başvurularınızda Yurt İçi Stajlarınız için;"Öğrenci Staj Kabul Formu"nu, Yurt Dışı Stajlarınız için; "ENG-Öğrenci Staj Kabul Formu" nu staja başlamadan en az 15 gün öncesinde doldurarak Bölüm Koordinatörlerine imzalatmanız ve Öğrenci İşlerine teslim etmeniz gerekmektedir.

* "STAJ KABUL FORMU" VE "STAJ ÜCRETLERİNE İLİŞKİN İŞSİZLİK FONU KATKISI BİLGİ FORMU" öğrenci ve staj yapılacak işletme tarafından doldurulduktan sonra staj koordinatörüne imzalatılarak öğrenci işlerine teslim edilmelidir. Bu formda yazan staja başlama ve bitirme tarihlerii esas alınacaktır, sonradan değiştirilemeyecektir. 

* Staj sonunda "STAJ TAMAMLAMA VE DEĞERLENDİRME FORMU" staj yapılan işletme tarafından doldurulmalı ve kapalı bir zarf içinde, "Turizm Fakültesi Staj Yazım Kurallarına" uygun şekilde yazılmış "STAJ RAPORU" ile birlikte Bölüm Koordinatörleri ya da öğrenci işlerine teslim edilmelidir. 

Staj notu, ilgili dönemdeki "Staj" dersinin notu olarak girilecektir.

Detaylar aşağıdaki dosyalarda bulunabilir. 


1. ÖĞRENCİ STAJ KABUL FORMU (Stajdan en az 15 gün önce işletme tarafından doldurmuş olarak teslim edilmelidir)

        ENG- ÖĞRENCİ STAJ KABUL FORMU (Yurtdışı Stajları İçin)

2. STAJ ÜCRETLERİNE İLİŞKİN İŞSİZLİK FONU KATKISI BİLGİ FORMU (İşletme tarafından doldurmuş olarak teslim edilmelidir)

3. STAJ TAMAMLAMA VE DEĞERLENDİRME FORMU (Staj sonunda işletme tarafından doldurularak, kapalı zarfla teslim edilmelidir)

       ENG-STAJ TAMAMLAMA VE DEĞERLENDİRME FORMU (Yurtdışı Stajları İçin)

-----

TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

TURİZM FAKÜLTESİ STAJ RAPORU YAZIM KURALLARI

STAJ BAŞVURU KOŞULLARI

 

Turizm İşletmeciliği Bölüm Staj Komisyonu:

1- Doç. Dr. M. Emre GÜLER ( Bölüm Staj Koordinatörü) 2-Yrd. Doç. Dr. Gülşah AKKUŞ(Üye) 3-Arş. Gör. Özgür SARIBAŞ (Üye)

Turizm Rehberliği Bölüm Staj Komisyonu:

1- Yrd. Doç. Dr. Aytuğ ARSLAN ( Bölüm Staj Koordinatörü) 2-Yrd. Doç. Dr. Nazım ÇOKİŞLER (Üye) 3-Arş. Gör. Özge TOLGA(Üye)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Staj Komisyonu:

1- Yrd. Doç. Dr. Perihan KENDİRCİ ( Bölüm Staj Koordinatörü) 2-Yrd. Doç. Dr. Melike YILMAZER (Üye) 3-Arş. Gör. Özlem YATKIN (Üye)


Başa Dön