İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Staj

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

Zorunlu Yaz Stajı en az 2 dönem ders aldıktan sonra yurtiçi veya yurtdışında turizm işletmesi belgesine sahip herhanbi bir işletmede yapılabilir (1.2.3. veya 4. senenin sonunda). Staj süresi en az 60 - en fazla 90 gündür. 

Başvurularınızda Yurt İçi Stajlarınız için;"Öğrenci Staj Kabul Formu"nu, Yurt Dışı Stajlarınız için; "ENG-Öğrenci Staj Kabul Formu" nu staja başlamadan en az 15 gün öncesinde doldurarak Bölüm Koordinatörlerine imzalatmanız ve Öğrenci İşlerine teslim etmeniz gerekmektedir.

Staj başvurunuzun kabul edilebilmesi için tüm formların eksiksiz olarak doldurulması ve tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.

BAŞVURU EVRAKLARI

o   Öğrenci Staj Kabul Formu

o   Ücretlerine İlişkin İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu

o   Provizyon

o   İş sağlığı ve güvenliği eğitim sertifikası

o   1 adet fotoğraf

STAJ ÖNCESİ

* "STAJ KABUL FORMU" VE "STAJ ÜCRETLERİNE İLİŞKİN İŞSİZLİK FONU KATKISI BİLGİ FORMU (eğer işletme devletten katkı payı almak istemiyorsa formda öğrenci ibanı kısmına öğrenci maaş almayacaktır yazılarak formun doldurulması, eğer işletme katkı payından yararlanmak istiyorsa da formun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir)" öğrenci ve staj yapılacak işletme tarafından doldurulduktan sonra staj koordinatörüne imzalatılmalıdır. Bu formda yazan staja başlama ve bitirme tarihleri esas alınacaktır, sonradan değiştirilemeyecektir.

* Staj yapabilmeniz için iş sağlığı güvenliği sertifikasına sahip olmanız gerekmektedir. Üniversitede gerçekleştirilen eğitimlere katıldıysanız ve sertifika aldıysanız stajınızı yapabilirsiniz. Eğer eğitim almadıysanız ve sertifikanız yoksa özel eğitim kurumları ya da iş yeri tarafından verilen eğitimlere katılarak sertifika alabilirsiniz. Ancak almış olduğunuz eğitim sertifikanızı staj evraklarınız ile birlikte (staj kabul formu, staj ücretlerine ilişkin işsizlik fonu katkısı bilgi formu, provizyon belgesi, 1 adet fotoğraf, eğitim sertifikası) fakülteye iletmeniz gerekmektedir. 

* Başvuru belgeleri arasında yer alan “Provizyon” SGK il müdürlükleri veya ona bağlı ilçe sosyal güvenlik merkezlerinden onaylı kaşeli ve imzalı olarak alınmalıdır.

* Başvuru evrakları arasına 1 adet fotoğraf eklenmelidir.

* Belgeler Stajdan en az 15 gün önce fakülteye ulaşmalıdır. Bu süre oldukça önemlidir çünkü siz staj yapmaya başlamadan önce sigorta girişleri ve diğer işlemlerin fakülte tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. O nedenle belgeleriniz staj başlangıç tarihinizden en az 15 gün önce fakülteye iletilmelidir.

NOT: Lütfen fomları göndermeden önce WEB sayfamız staj kısmında yer alan STAJ BAŞVURU KOŞULLARI nı dikkatlice okuyunuz.

STAJ SONRASI

* Staj sonunda "STAJ TAMAMLAMA VE DEĞERLENDİRME FORMU" staj yapılan işletme tarafından doldurulmalı ve kapalı bir zarf içinde, "Turizm Fakültesi Staj Yazım Kurallarına" uygun şekilde yazılmış "STAJ RAPORU" ile birlikte Bölüm Koordinatörleri ya da öğrenci işlerine teslim edilmelidir. 

Staj notu, ilgili dönemdeki "Staj" dersinin notu olarak girilecektir.

Detayları aşağıdaki dosyalarda bulabilirsiniz 


1. ÖĞRENCİ STAJ KABUL FORMU (Stajdan en az 15 gün önce işletme tarafından doldurmuş olarak teslim edilmelidir)

        ENG- ÖĞRENCİ STAJ KABUL FORMU (Yurtdışı Stajları İçin)

2. STAJ ÜCRETLERİNE İLİŞKİN İŞSİZLİK FONU KATKISI BİLGİ FORMU (İşletme tarafından doldurmuş olarak teslim edilmelidir)

3. STAJ TAMAMLAMA VE DEĞERLENDİRME FORMU (Staj sonunda işletme tarafından doldurularak, kapalı zarfla teslim edilmelidir)

       ENG-STAJ TAMAMLAMA VE DEĞERLENDİRME FORMU (Yurtdışı Stajları İçin)

-----

TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

TURİZM FAKÜLTESİ STAJ RAPORU YAZIM KURALLARI

STAJ BAŞVURU KOŞULLARI (GEREKLİ BELGELER).

-----

Turizm İşletmeciliği Bölüm Staj Komisyonu:

1 - Prof. Dr. M. Emre GÜLER (Bölüm Staj Koordinatörü) 

2- Dr. Öğr. Üyesi Gülşah AKKUŞ (Üye)

3- Arş. Gör. Buğcan GÜVENOL (Üye)

Turizm Rehberliği Bölüm Staj Komisyonu:

1 - Dr. Öğr. Üyesi Nazım ÇOKİŞLER (Bölüm Staj Koordinatörü) 

2- Dr. Öğr. Üyesi Davut UYSAL (Üye)

 3- Arş. Gör. Dr. Özge ÇALHAN (Üye)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Staj Komisyonu:

1 - Dr. Öğr. Üyesi Perihan KENDİRCİ (Bölüm Staj Koordinatörü) 

2 - Doç. Dr. Melike YILMAZER (Üye) 

3- Öğr. Gör. Özlem YATKIN (Üye)

 

Menüyü Kapat