İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Yayınlar - Kitaplar

Sakin-Yılmazer, M., Kendirci, P., Yatkın, Ö., (2017) Yiyecek-İçecek İşletmeciliği, (Editörler: Atilla Akbaba, Zafer Öter, Mehmet Emre Güler, Volkan Altıntaş, Turizm İşletmeciliği, Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar), Detay Yayıncılık, Ankara.

Öter, Z. ve Sarıbaş, Ö. (2017). “Turizm İşletmeciliği Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar”, (Kitapta Bölüm) Turizmde Temel Kavramlar, (ss. 1-16). DETAY Akademik Yayıncılık. Ankara (ISBN: 978-605-2323-05-2).

Akbaba, A. ve Çavuşoğlu, F. (2017). “Turizm İşletmeciliği Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar”, (Kitapta Bölüm) Konaklama İşletmeciliği, DETAY Akademik Yayıncılık. Ankara (ISBN: 978-605-2323-05-2).

Çokişler, N. (2017). “Turizm İşletmeciliği Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar”, (Kitapta Bölüm) Seyahat İşletmeciliği, DETAY Akademik Yayıncılık. Ankara (ISBN: 978-605-2323-05-2).

Yılmazer, M., Kendirci, P. ve Gelen, Ö. N. (2017). “Turizm İşletmeciliği Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar”, (Kitapta Bölüm) SYiyecek İçecek İşletmeciliği, DETAY Akademik Yayıncılık. Ankara (ISBN: 978-605-2323-05-2).

Kömürcü, S. (2017). “Turizm İşletmeciliği Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar”, (Kitapta Bölüm) Ulaştırma İşletmeciliği, DETAY Akademik Yayıncılık. Ankara (ISBN: 978-605-2323-05-2).

Sarıbaş, Ö. (2017). “Turizm İşletmeciliği Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar”, (Kitapta Bölüm) Rekreasyon (Eğlence/Dinlence) İşletmeciliği, (ss. 107-120). DETAY Akademik Yayıncılık. Ankara (ISBN: 978-605-2323-05-2).

Sarıbaş, Ö., Kömürcü, S. ve Günlü, E. (2017). “Turizm İşletmeciliği Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar”, (Kitapta Bölüm) İnsan Kaynakları Yönetimi, (ss. 171-187). DETAY Akademik Yayıncılık. Ankara (ISBN: 978-605-2323-05-2).

Turanlıgil, F. ve Altıntaş, V. (2017). “Turizm İşletmeciliği Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar”, (Kitapta Bölüm) Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Yaklaşımları, DETAY Akademik Yayıncılık. Ankara (ISBN: 978-605-2323-05-2).

Akkuş, G. (2017). “Turizm İşletmeciliği Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar”, (Kitapta Bölüm) Turizm İşletmelerinde Pazarlama, DETAY Akademik Yayıncılık. Ankara (ISBN: 978-605-2323-05-2).​

Süer, S. (2017). “Turizm İşletmeciliği Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar”, (Kitapta Bölüm) Turizm İşletmelerinde Yatırım Proje Analizi, DETAY Akademik Yayıncılık. Ankara (ISBN: 978-605-2323-05-2).

Tolga, Ö. ve Yesüğey, S. (2017). “Turizm İşletmeciliği Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar”, (Kitapta Bölüm) Turizm İşletmelerinde Girşimcilik ve Kobiler, DETAY Akademik Yayıncılık. Ankara (ISBN: 978-605-2323-05-2).​

Güler, M.E. (2017). “Turizm İşletmeciliği Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar”, (Kitapta Bölüm) Turizm İşletmelerinde Bilgi Teknolojileri, DETAY Akademik Yayıncılık. Ankara (ISBN: 978-605-2323-05-2).

Arslan, A. (2017). “Turizm İşletmeciliği Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar”, (Kitapta Bölüm) Turizmin Geleceği ve Gelecekte Turizm İşletmeleri, DETAY Akademik Yayıncılık. Ankara (ISBN: 978-605-2323-05-2).​

Kömürcü, S. ve Sarıbaş, Ö. (2017), “METALAŞAN TURİZM - Metalaştırılan Hayvanlar; Turistik Etkinlikler - Festivaller- ve Hayvanlar  (Kitapta Bölüm) (ss. 85-105). NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, 978-605-320-577-7

Ekiz, H.E., Z. Öter, M. L. Stephenson. 2017. “Tourism Development in the Kingdom of Saudi Arabia: Determining the Problems and Resolving the Challenges”, in International Tourism and the Gulf Cooperation Council States: Developments, Challenges and Opportunities (Eds. Marcus Stephenson, Ala al-Hamarneh), ISBN Hardback: 9781138023277, Routledge: UK.

Aytuğ Arslan, Turizm Paradigmaları (Ed. Erkan Akgöz), Toplum Katkılı Turizm, 25-40, Detay Yayıncılık, 2016.

Aytuğ Arslan; Mehmet Yavuz Çetinkaya, Tourism Management (Stephen J. Page), Turizm İşletmeciliği (Çev. Ed. Zafer Öter) Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acenteciliği, 225-271, Nobel Yayınevi, 2016.

Hakan Boz; Özer Yılmaz; Aytuğ Arslan; Erdoğan Koç, Global Issues and Trends in Tourism, A Comparison of Depression and Turnover Intentions of Hotel Employees in All- Inclusive and Non All-Inclusive Hotels, 372-382, St. Kliment Ohridski University Press, 2016.

Özgür Sarıbaş; Volkan Altıntaş, Tourism Management (Stephen J. Page), Turizm İşletmeciliği (Çev. Ed. Zafer Öter) Turizmin Geleceği, 421-447, Nobel Yayınevi, 2016.

Öter, Z. 2016. Turizm İşletmeciliği, (Çeviri Editörü), 5. Basımdan Çeviri, S. J. Page, “Tourism Management”, ISBN: 978-605-320-487-9, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık & Routledge. 

Güler, S., Z. Öter. 2016. “Ziyaretçi Çekim Merkezleri ve Etkinlikler”, içinde Turizm İşletmeciliği, (Çev. Ed. Z. Öter), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık & Routledge, ss. 271-303.

Örgüt Kuramları ve Tasarımını Anlamak, Bölüm adı:(Örgütsel Karar Verme) (2015)., SÜRGEVIL DALKILIÇ OLCA,GÜLER MEHMET EMRE, NOBEL YAYINEVI, Editör:TIMURCANDAY ÖZMEN Ömür N. , Sayfa Sayısı 632, ISBN:978-605-320-144-1, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2009391)

Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklasımlar, Bölüm adı:(Mobil Pazarlama) (2015)., KÖMÜRCÜ SIMGE,YATKIN ÖZLEM,GÜLER MEHMET EMRE, Beta Yayıncılık, Editör:Burhan KILIÇ, Zafer ÖTER, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 645, ISBN: 978 - 605 - 333 - 385 - 2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2009250)

Korkmaz, Y., Z. Öter. 2016. “Turistlerin Ulaşımı II: Havacılık Sektörü”, içinde Turizm İşletmeciliği, (Çev. Ed. Z. Öter), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık & Routledge, ss. 149-186.

Öter, Z. 2016. Gastronomik Kültürel Mirasın Yeniden İcadı: Ekolojik Gıda ve Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Kullanımı, içinde O. N. Özdoğan (Ed.) Yiyecek-İçecek Endüstrisinde Trendler: Kavramlar, Yaklaşımlar, Başarı Hikâyeleri, 2. Basım, Ankara: Detay Yayıncılık.

Fesztiválturizmus, Bölüm adı:(A SWOT Analysis of Arguvan Türkü Festival) (2016)., AKKUS GÜLSAH,AKKUS ÜLKÜ, Akadémiai Kiadó Zrt., Editör:Jászberényi Melinda, Zátori Anita, Ásványi Katalin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 382, ISBN:978-963-05-9715-9, Macarca(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2897110)

6331 Sayılı Is Saglıgı ve Güvenligi Kanunu Açıklamalı ve Sektörel Veriler Isıgında Türkiye’de Is Saglıgı ve Güvenligi Uygulamaları, Bölüm adı:(Turizm Sektöründe Is Saglıgı ve Güvenligi) (2016)., AKKUS GÜLSAH,ÇAVUS ÖZGÜR HAKAN, Seçkin Yayıncılık, Editör:Berrin Filizöz, Ayse Kocabacak, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 264, ISBN:978-975-02-3717-1, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2897099)

TURİZM PAZARLAMASINDA GÜNCEL KONULAR, Bölüm adı:(Gizli Müşteri Uygulamaları) (2015)., ÖTER ZAFER,OLAY NERMİN,KÖMÜRCÜ SİMGE,  BETA, Editör: Doç. Dr. Burhan Kılıç, Doç. Dr. Zafer Öter, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 644, ISBN:978-605-333-385-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2023905)

TURİZM PAZARLAMASINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, Bölüm adı:(MOBİL PAZARLAMA) (2015)., KÖMÜRCÜ SİMGE,YATKIN ÖZLEM,GÜLER MEHMET EMRE,  BETA, Editör: Doç. Dr. Burhan Kılıç, Doç. Dr. Zafer Öter, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 644, ISBN:978-605-333-385-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2023580)

Kömürcü, S.; Gelen, Ö. ve Güler, M.E., “Mobil Pazarlama”,Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar, ed. B. Kılıç ve Z. Öter, 189-210, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2015.

Öter, Z. 2014. Gastronomik Kültürel Mirasın Yeniden İcadı: Ekolojik Gıda ve Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Kullanımı, içinde O. N. Özdoğan (Ed.) Yiyecek-İçecek Endüstrisinde Trendler: Kavramlar, Yaklaşımlar, Başarı Hikâyeleri, ss. 153-165, Ankara: Detay Yayıncılık.

Öter, Z., M.Y. Cetinkaya. 2014. Inanc Turizmi Mekanlarinda Ziyaretci Davranisi, (Visitor Behavior in Faith Tourism Spaces), içinde Y. Bilim and Ö. Özer (Ed.), Inanc Turizmi: Secme Konular, ss. 63-90, Konya: Cizgi Kitabevi.

Altıntaş, V. (2014), “Turizm İşletmelerinde Yıldırma (Mobbing)”, Şule Aydın Tükeltürk, Nilüfer Şahin Perçin ve Berrin Güzel (Editörler), Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi,, (1. Baskı, s: 303-319). Ankara: Detay Yayıncılık.

Akbaba, A. ve Çoban, Ö., “Konaklamada Yeni Yaklaşımlar: Konsept ve Butik Oteller”, Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler, ed. Ş. Aydın Tükeltürk ve M. Boz, 329-357, Detay Yayıncılık, Ankara, 2013.

Öter, Z. 2013. Market Segmentation, Targeting, and Positioning: for Consumer and Business, in N. Butt et al. (Eds) "The Manager Certified Marketing Management Professional (CMPP) Handbook", The International Institute of Marketing Professionals, Ontario-Canada, pp. 169-192.

Öter, Z. 2013. Marriage: Modern Practice, in N. J. DeLong-Bas, A. Afsaruddin, H. Abugideiri, H. Ezzat, and J. L. Esposito (Eds), The Oxford Encyclopedia of Islam and Women, Oxford University Press: USA.

Öter, Z. 2013. Sınır Ötesi Faaliyet (Cross-Border, Trans-Border, Trans Boundary Activity), içinde C. Bulut ve İ. Pırnar (Ed.), "Uluslararası İşletmecilik: Temel Kavramlar" (International Business: Basic Concepts), ss. 471-479, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Öter, Z. 2013. Ulusal Kültür (National Culture), içinde C. Bulut ve İ. Pırnar (Ed.), "Uluslararası İşletmecilik: Temel Kavramlar" (International Business: Basic Concepts), ss. 524-531, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 

Öter, Z. 2013. Pazarlama Karması (Marketing Mix), içinde C. Bulut ve İ. Pırnar (Ed.), "Uluslararası İşletmecilik: Temel Kavramlar" (International Business: Basic Concepts), ss. 403-410, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

 

Menüyü Kapat